piątek, 17 stycznia 2014

Msze ormiańsko-katolickie w Polsce


Ks. Rafał Krawczyk
Dnia 30 grudnia 2013 roku ksiądz Rafał Krawczyk został mianowany przez kardynała Kazimierza Nycza - ordynariusza wiernych obrządku ormiańskiego w Polsce - proboszczem ormiańskiej parafii centralnej. Wraz z rozpoczęciem pracy w Polsce przez księdza Rafała znacznie zwiększyła się dostępność Mszy odprawianych w obrządku ormiańsko-katolickim. Zachęcamy naszych czytelników do poznawania tego pięknego starożytnego obrządku.Udostępniamy także uproszczony mszalik, w którym można znaleźć przebieg Mszy ormiańskiej jak również tłumaczenia części stałych na język polski. 
Informacje o Mszach ormiańsko-katolickich w Polsce można znaleźć na stronie Ordynariatu dla Ormian  . Najbliższe Msze według ogłoszeń:


Niedziela, 19 stycznia 2014 r.

Warszawa, g. 11.00, kaplica św. Barbary, ul. Wspólna 67. Msza św. ormiańskokatolicka. Celebrans: ks. Rafał Krawczyk


Niedziela, 26 stycznia 2014 r.

Gdańsk, g. 14.00, kościół Świętych Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk. Msza św. ormiańskokatolicka. Celebrans: ks. Rafał Krawczyk
Elbląg, g. 10.00, kościół św. Jerzego, ul. gen. J. Bema 10. Msza św. ormiańskokatolicka. Celebrans: ks. Rafał Krawczyk

Zdjęcie pochodzi ze strony Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.