poniedziałek, 25 listopada 2013

Tradycyjna paczka dla kleryka

W tym roku już po raz trzeci  organizujemy  akcję świąteczną Tradycyjna Paczka dla Kleryka. W ubiegłych latach dzięki Państwa ofiarności i wielkoduszności rozesłaliśmy ponad 250 paczek do kleryków i księży.


Celem naszej akcji jest dostarczenie dobrej literatury, która jest bardzo ważna w formacji, przygotowującej do kapłaństwa. Nierzadko, wiemy to od obdarowanych, literatura stanowiąca zawartość Tradycyjnej Paczki pomagała znajdować racje pogłębiania swej więzi z tradycyjną liturgia i doktryną katolicką.
Dziś niektórzy spośród obdarowanych przez Państwa w pierwszej edycji kleryków są księżmi i w swoich parafiach sprawują Mszę św. w tradycyjnej formie.
Zapewne Państwa ofiarność w ubiegłych latach i dostarczona dzięki temu literatura miała wpływ na taki właśnie kierunek kapłańskiej drogi.

W tym roku również chcemy obdarować kleryków, którzy stale otrzymują od nas Nova et Vetera i są zainteresowani Tradycją katolicką
Biuletyn Nova et Vetera jest rozsyłany do ponad 70 kleryków z polskich seminariów diecezjalnych i zakonnych. Chcielibyśmy, aby wszyscy oni otrzymali kilka ważnych publikacji książkowych. W tym roku do świątecznej paczki chcemy włożyć następujące książki:

x. Grzegorz Śniadoch IBP Msza św. Trydencka. Mity i prawda.
Bp Athanasius Schneider Dominus est!
x. Tomasz Jochemczyk – Pomiędzy modernizmem a Tradycją

Dodatkowo, dla tych spośród kleryków, którzy jeszcze nie otrzymali Wykładu Liturgii Kościoła Katolickiego bł. Antoniego Nowowiejskiego dołączymy i tę pozycję. Dołączymy także edycję ważnej książki Sobór WatykańskiII. Historia dotąd nieopowiedziana.

Ufamy, że tak jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku, zechcą Państwo wspomóc naszą akcję. Koszt jednej paczki dla jednego kleryka, wraz z kosztami wysyłki to 150 zł. Zapewne nie wszystkich z nas będzie stać na opłacenie całego pakietu. Na pewno jednak wielu z nas może mieć częściowy choćby udział w jego skompletowaniu i wpłacić dowolną kwotę. Tak naprawdę wystarczy otwarte serce i dobra wola oraz zrozumienie, że Kościołowi potrzeba dziś nade wszystko mądrych, świętych kapłanów. Z pewnością są pośród Państwa, czytających te słowa, osoby, które mają te trzy rzeczy – otwarte serce, dobrą wolę i zrozumienie dla spraw ważnych – to właśnie od Państwa oczekujemy wsparcia.

Akcję zabierania funduszy na pakiet „Tradycyjna paczka dla kleryka” prowadzimy do 16 grudnia br, tak, by zdążyć z wysyłką przed świętami Bożego Narodzenia. Chcemy, by oprócz oczywistego pożytku i pomocy w formacji, był to dla obdarowanych miły prezent świąteczny.
Jeśli nie udałoby się uzbierać całej potrzebnej kwoty, paczki będziemy wysyłać według listy w porządku alfabetycznym. Ufamy jednak, że nie dopuszczą Państwo do tego, by któryś z kleryków został pominięty, że każdy, który stale otrzymuje Nova et Vetera – otrzyma także „Tradycyjną Paczkę”.

Wpłaty na rzecz akcji „Tradycyjna paczka dla kleryka” prosimy kierować na konto:

Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683,
05-091 Ząbki, ul. Powstańców 26/20 
Nr konta: 94 2490 0005 0000 4520 5605 1426

jako tytuł wpłaty prosimy wpisać „tradycyjna paczka”.

Jeśli ktoś pragnie, by do naszej listy ponad 70 kleryków dołączyli nowi, prosimy w tytule przelewu oprócz zwrotu „tradycyjna paczka” dopisać imię i nazwisko alumna, do którego ma ona trafić.

Bóg zapłać! Dzięki Państwa wsparciu będzie przybywać młodych księży rozmiłowanych w Tradycji.

Więcej informacji na www.wieden1683.pl