wtorek, 12 listopada 2013

Papież Franciszek nie jest przeciwnikiem tradycyjnej rzymskiej liturgii

Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, papież Franciszek nie jest przeciwnikiem starszej formy rytu rzymskiego, ani grup czy stowarzyszeń, które ją krzewią. Informacją tą podzielił się emerytowany przewodniczący Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei", kard. Dario Castrillon Hoyos.

Papież Franciszek celebruje Mszę versus Deum
Kolumbijski purpurat spotykał się z obradującymi w Rzymie uczestnikami Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Una Voce (FIUV) - organizacji skupiającej stowarzyszenia i związki katolików przywiązanych do tradycyjnego rytu rzymskiego.

Kard. Castrillon Hoyos powołał się na swoją niedawną rozmowę z Ojcem Świętym. Odpowiadając na kwestię związaną z nakazem Stolicy Apostolskiej, aby w Zgromadzeniu Franciszkanów Niepokalanej od tej pory sprawowano liturgię jedynie według formy zwyczajnej obrządku łacińskiego, podkreślił, że nie jest on spowodowany negatywną oceną liturgii tradycyjnej. Chodziło o rozłam wewnętrzny w zgromadzeniu. Można tam zresztą sprawować Mszę św. w nadzwyczajnej formie, po uzyskaniu zgody kompetentnych władz [kardynał i papież widocznie nie widzą tu sprzeczności z Summorum Pontificum, pozwalającemu każdemu kapłanowi na celebrowanie bez specjalnej zgody przełożonych - D.G.].

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Una Voce, jej przewodniczącym wybrano Brytyjczyka, Jamesa Bogle'a. Podziękował on za uczestnictwo w obradach kardynałom Dario Castrillon Hoyosowi i Walterowi Brandmüllerowi oraz sekretarzowi Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei", abp. Guido Pozzo. Wyraził też wdzięczność papieżowi seniorowi Benedyktowi XVI i papieżowi Franciszkowi za wsparcie udzielane tej organizacji.