niedziela, 17 listopada 2013

Federacja Una Voce w Rzymie

Kardynał Brandmuller przewodniczy nieszporom dla delegatów Federacji Una Voce w Bazylice św. Piotra (8 XI 2013)
Prałat Richard Soseman z North American College odprawia Mszę świętą dla delegatów Federacji Una Voce w Bazylice św. Piotra 
(9 XI 2013)

Arcybiskup Guido Pozzo - sekretarz Komisji Ecclesia Dei odprawia nieszpory dla delegatów Federacji Una Voce w kaplicy klasztoru, w którym odbywały się obrady Walnego Zgromadzenia Federacji 
(9 XI 2013)

Arcybiskup Pozzo na wspólnym zdjęciu z uczestnikami Walnego Zgromadzenia Federacji Una Voce 
(9 XI 2013)

Otwarte Forum obrad Federacji. Od lewej: ks. William Barker FSSP - prokurator Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra w Rzymie, Kardynał Dario Hoyos - emerytowany prezydent Komisji Ecclesia Dei, James Bogle - nowy prezydent Federacji Una Voce, O. Cassian Folsom OSB - opat benedyktynów w Nursji (10 XI 2013)

Kardynał Hoyos na wspólnym zdjęciu z uczestnikami Walnego Zgromadzenia Federacji Una Voce 
(10 XI 2013)

Prałat Pablo Colino - dyrektor chóru filharmonii rzymskiej odprawia Mszę świętą dla delegatów Federacji Una Voce w Bazylice św. Piotra (11 XI 2013)

Zdjęcia: Joseph Shaw - prezydent Latin Mass Society of England and Wales