sobota, 19 października 2013

Polacy w tradycyjnych seminariach 2013/2014

Jak co roku, publikujemy radosne wieści o Polakach przygotowujących się do kapłaństwa w instytutach kapłańskich na prawie papieskim podległych Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. W tym roku uzupełniamy tę informację o seminarzystów Zakonu Franciszkanów Niepokalanej. Chociaż zakon ten nie podlega Papieskiej Komisji Ecclesia Dei to powszechnie używa starego mszału w swoim duszpasterstwie. 

Odkąd w 2008 roku zaczęliśmy publikować wiadomości o polskich tradycyjnych seminarzystach, ich liczba stale rośnie. Włączając Franciszkanów Niepokalanej, dzisiaj można już mówić o ponad dwudziestu Polakach, którzy przygotowują się do kapłaństwa za granicą. 

Studia w seminariach Ecclesia Dei trwają 6 lub 7 lat i dzielą trzy etapy: rok duchowości, studia filozoficzne, studia teologiczne. U Franciszkanów Niepokalanej formacja kapłańska trwa w sumie 8 lat, gdzie pierwsze dwa lata to rok postulatu i nowicjatu. Kolejne lata obejmują studia filozoficzne i teologiczne we Włoszech oraz praktyki duszpasterskie.


W europejskim seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (FSSP) w Wigratzbad w Bawarii teologię studiuje kl. Łukasz pochodzący z polskiej rodziny mieszkającej w Diecezji Münster w Niemczech oraz kl. Jakub z Diecezji Toruńskiej. Filozofię studiuje w Bawarii trzech Polaków: kl. Michał z Archidiecezji Warszawskiej, kl. Krzysztof z Archidiecezji Łódzkiej oraz kl. Piotr z Archidiecezji Łódzkiej. W tym roku do seminarium w Wigratzbad wstąpił także Wojciech pochodzący z Diecezji Bielsko - Żywieckiej. W amerykańskim seminarium FSSP w Denton na etapie studiów teologicznych jest kl. Krzysztof pochodzący z Diecezji Bielsko - Żywieckiej.W seminarium Instytutu Dobrego Pasterza (IBP) w Courtalain we Francji teologię studiują kl. Karol pochodzący z Diecezji Radomskiej, kl. Mateusz z Archidiecezji Wrocławskiej, kl. Łukasz z Archidiecezji Krakowskiej oraz kl. Bartłomiej pochodzący z Diecezji Rzeszowskiej. Kl. Michał z Archidiecezji Warszawskiej oraz kl. Mateusz pochodzący z Archidiecezji Gdańskiej są na etapie studiów filozoficznych. W tym roku do tego seminarium wstąpił także Michał pochodzący z Archidiecezji Warszawskiej. Jeśli Bóg pozwoli to klerycy Mateusz i Karol przyjmą w tym roku akademickim święcenia wyższe.Dnia 1 listopada 2012 roku, przełożony Instytutu Św. Filipa Neri z siedzibą w Berlinie erygował Akademię kard. Baroniusza. Akademia kształci przyszłych kapłanów Instytutu, ale jej zajęcia są otwarte dla wszystkich. Studia na Akademii trwają 6 lat i są zgodne z wytycznymi rzymskimi w zakresie kształcenia kapłanów z filozofii i teologii. W tym roku studia filozoficzne na Akademii kontynuuje kl. Marcin pochodzący z Diecezji Rzeszowskiej.


W tym roku formację w postulacie Franciszkanów Niepokalanej zdecydowało się podjąć trzech Polaków. Ponadto, rok nowicjatu odbywa obecnie br. Klemens pochodzący z Diecezji Łomżyńskiej. W seminarium filozofię studiują br. Maksymilian, br. Wawrzyniec oraz br. Atanazy. Wszyscy trzej pochodzą z Archidiecezji Wrocławskiej.  

Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!