czwartek, 31 października 2013

Missa tridentina w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Msze święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowane na mocy motu proprio Summorum Ponttificum są celebrowane w następujących świątyniach Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej:
  • Zielona Góra, kaplica na Winnicy należąca do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - każda niedziela, godz. 16.30.

  • Gorzów Wielkopolski, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - III  niedziela miesiąca, godz. 15.00

  • Gorzów Wielkopolski, parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (ul. Żeromskiego) - IV sobota miesiąca, godz. 19.30. 
Najaktualniejsze informacje o Mszach trydenckich w Polsce można znaleźć na naszej mapce. Zachęcamy osoby odpowiedzialne za poszczególne grupy do nadsyłania wiadomości o wszelkich zmianach w miejscach, częstotliwości i godzinach celebracji .