niedziela, 1 września 2013

Nagranie z Mszy pontyfikalnej w rycie liońskim

W internecie można obejrzeć krótki materiał filmowy przedstawiający fragment Mszy pontyfikalnej sprawowanej w rycie liońskim. Jest to jeden z klasycznych zachodnich rytów lokalnych, który jako długowieczny obrządek nie podlegał unifikacyjnej reformie po Soborze Trydenckim.Liturgia liońska ma wiele specyficznych, gallikańskich zwyczajów, nieobecnych w klasycznym rycie rzymskim. Materię Najświętszej Ofiary przygotowuje nie diakon, lecz zakrystianin, w stroju chórowym i bez stuły. Subdiakon od Offertorium do Pater Noster trzyma patenę w manipularzu, stojąc za ołtarzem. Dwaj turyferzy nieprzerwanie okadzają ołtarz od Sanctus do Komunii, a po niej okadzani są dostojnicy i chór.

Charakterystyczną cechą rytu jest także procesja, towarzysząca uroczystej Mszy pontyfikalnej, której fragmenty można zobaczyć na filmie. W uroczystym wejściu w czasie śpiewu introitu uczestniczy trzydzieści siedem osób: siedmiu akolitów w albach, krucyfer i trzymający pastorał w kapach (ale bez krzyża i bez pastorału), sześciu subdiakonów w tunikach, kanonik subdiakon w tunice niosący krzyż arcybiskupi, sześciu diakonów w dalmatykach, kanonik diakon w dalmatyce niosący pastorał, sześciu księży w ornatach, arcybiskup ubrany do Mszy w asyście dwóch księży w kapach (wszyscy trzej trzymają rozpostarty gremiał), trzymający tren arcybiskupa i czterech pluwialistów od księgi, bugi, mitry i manipularza.

Opis na podstawie NLM. W sieci internetowej jest także dostępna wersja elektroniczna niewielkiej książeczki opisującej i ilustrującej ceremonie Mszy pontyfikalnej w rycie liońskim: La Messe Pontificale Lyonnaise. Explication illustrée des cérémonies, Lyon 1939.