wtorek, 3 września 2013

Msze święte w Kłodzku - zmiana godziny celebracji

Niedługo minie pół roku od wznowienia regularnej celebracji Mszy świętych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Kłodzku, w diecezji świdnickiej. Pierwsza Msza miała miejsce w Niedzielę Przewodnią, 7 kwietnia. 

5 maja 2013 - V Niedziela po Wielkanocy
Miejscem celebracji jest kaplica pw. św. Marii Magdaleny. Przez wiele lat była ona praktycznie nieużywana i jej stan techniczny przedstawia wiele do życzenia. Dzięki ofiarności kłodzkich wiernych, świątynia stopniowo odzyskuje wystrój godny miejsca sakralnego. Zrekonstruowano m.in. schody na chór i wykonano remont połamanych ławek. 

2 czerwca 2013 - II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Msze święte odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca oraz w niektóre święta. Celebruje je zazwyczaj ks. Julian Nastałek. Kilkakrotnie w kłodzkiej kaplicy Najświętszą Ofiarę składał także ks. kan. Zbigniew Chromy.

29 czerwca 2013 - Św. Apostołów Piotra i Pawła
Od 1. niedzieli października, ze względu na szybko zapadające ciemności, Msze święte w Kłodzku będą odprawiane o godz. 16.00, a nie jak dotychczas o 18.30.

1 września 2013 - XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Więcej zdjęć i informacji z Kłodzka i diecezji świdnickiej można znaleźć na stronie Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Świdnickiej.