środa, 28 sierpnia 2013

Summorum Pontificum - lektury obowiązkowe

Publikujemy listę polskich książek rekomendowanych przez Stowarzyszenie Una Voce Polonia.
Są to pozycje subiektywnie uznane za najważniejsze z perspektywy upowszechniania w Kościele tradycyjnej Mszy na mocy motu proprio Summorum Pontificum.

Nie jest celem tego spisu recenzja tych pozycji, lecz jedynie krótkie podsumowanie ich zawartości wraz z sugestią dla jakiego kręgu odbiorców jest ona przeznaczona.

Zachęcamy do przesyłania sugestii dodania kolejnych pozycji do naszego spisu.Mszał Rzymski 1963 - mszalik codzienny

Reprint Mszału Rzymskiego (mszalika codziennego) w przekładzie i opracowaniu benedyktynów tynieckich, wydanego w Poznaniu w 1963 r. z imprimatur ks. bp. Karola Wojtyły. Jest to obecnie jedyne pełne, współczesne polskie wydanie mszalika do starej Mszy do użytku wiernych.  Znajdziemy w nim pełny tekst łaciński Mszy trydenckiej z przekładem na język polski, jak również części zmienne Mszy włącznie z antyfonami oraz lekcją i ewangelią. Teksty te są zaczerpnięte z Mszału Rzymskiego z roku 1962 czyli dokładnie tego, którego użycie do starej Mszy nakazuje papieskie motu proprio Summorum Pontificum. Stali bywalcy Mszy w formie nadzwyczajnej widzą w tym wydaniu takie mankamenty jak:
- brak obrzędu pokropienia wiernych,
- brak modlitw po cichej Mszy świętej oraz tekstów antyfon maryjnych śpiewanych po Mszy,
- brak tekstów biblijnych w języku łacińskim.
Pomimo tych braków, pozycja ta jest warta zakupu, gdyż mszalik ten to nie tylko teksty Mszy świętej. Książka może pełnić także funkcję modlitewnika oraz książeczki do nabożeństwa. 


Duch liturgii, Kard. Joseph Ratzinger

Każdy kto chce zrozumieć dlaczego Benedykt XVI przywrócił wolność odprawiania Mszy w tradycyjnej formie musi przeczytać tę książkę. W postaci albumu książka jest idealnym prezentem dla kapłana, szczególnie dla tych, którzy odrzucają tezę, że liturgia jest "źródłem i szczytem życia Kościoła".

Twoja Msza (komiks), o. Demetrius Manousos OFMCap 

Przetłumaczony na polski reprint komiksu wydanego w latach pięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. Komiks w przystępny sposób tłumaczy znaczenie wszystkich części tradycyjnej Mszy świętej. Nie jest to jednak infantylna i uproszczona opowieść o Mszy, ale poważne wprowadzenie dziecka w teologię Najświętszej Ofiary. Z tego powodu pozycja ta będzie także bardzo ciekawa i użyteczna dla wszystkich dorosłych.Msza Św. trydencka. Mity i prawda, ks. Grzegorz Śniadoch IBP

Idealna książka dla wszystkich, którzy dopiero zaczynają poznawanie Mszy tradycyjnej, ale wciąż spotykają się z niezrozumieniem otoczenia, które powtarza oklepane stereotypy o rzekomej szkodliwości starego rytu. Książka w bardzo prostych słowach podaje argumenty odpowiadające na szereg mitów i stereotypów dotyczących odprawiania Mszy w formie nadzwyczajnej. Autorem jest polski ksiądz, który po ukończeniu seminarium w Polsce zdecydował się wstąpić do francuskiego zgromadzenia na prawie papieskim, celebrującego Mszę i wszystkie sakramenty tylko w formie nadzwyczajnej.

Historia Mszy, Paweł Milcarek

Znakomite opracowanie doktora Pawła Milcarka dotyczące stopniowej eliminacji Mszy w rycie tradycyjnym z Kościoła powszechnego. Książka polecana tym, którzy chcą poznać pełną złożoność rewolucji liturgicznej końca lat sześćdziesiątych XX wieku. 
Przewodnik po Mszy świętej, Jean-Denis Chalufour OSB

Przewodnik zawiera objaśnienie części stałych Mszy św. według Mszału wydanego w 1962 r. przez bł. Jana XXIII (stanowiącego nadzwyczajną formę rytu rzymskiego) z dodaniem komentowanych tekstów Mszału z 1969 r. (w formie zwyczajnej rytu rzymskiego), mszałów: lyońskiego i dominikańskiego oraz liturgii św. Jana Chryzostoma. Autorem jest benedyktyński mnich z Opactwa Matki Bożej w Fontgombault. Polecamy dla wszystkich, którzy chcą bardziej szczegółowo poznać symbolikę tradycyjnej liturgii.


W obronie Mszy świętej i tradycji katolickiej, ks. Dariusz Olewiński

Książka wydana w 1997 roku, czyli na długo przed motu proprio Summorum Pontificum. Ks. Dr Olewiński w formie wykładów uniwersyteckich (z bardzo licznymi przypisami) broni sprawy tradycyjnej Mszy osadzając tę kwestię w szerszym kontekście konieczności obrony tradycji katolickiej. Książka polecana przede wszystkim dla osób szukających pozycji solidnie zakorzenionej w źródłach teologicznych. Styl księdza Olewińskiego jest jednak także zrozumiały dla osób, które nigdy nie studiowały teologii na poziomie uniwersyteckim.


Według Boga czy według świata?, Paweł Milcarek

Wywiad rzeka z Pawłem Milcarkiem, który jak jeden z pierwszych w Polsce poznawał w okresie posoborowym Mszę tradycyjną. Książka jest polecana szczególnie tym, którzy poprzez lekką formę wywiadu chcą lepiej zrozumieć „o co chodzi tradycjonalistom”.