sobota, 3 sierpnia 2013

Nowy portal Polonica Liturgica

W internecie pojawiła się kolejna strona o tematyce liturgicznej - Polonica Liturgica. Jej tematyka skupiać się będzie na tradycjach i zwyczajach dotyczących służby Bożej sprawowanej w ciągu wieków na Ziemiach Polskich.

Autorzy strony określają swoje cele w sposób następujący:
Nie będzie to ściśle naukowe opracowywanie tego niezwykle szerokiego i wciąż niezbadanego pod wieloma względami tematu, ale raczej próba zebrania i pewnego uporządkowania opublikowanych i/bądź dostępnych opracowań oraz materiałów, tak, by łatwo można je było odnaleźć i z nich korzystać w jednym miejscu w sieci (idea jest więc podobna do tej jaka przyświecała portalowi poświęconemu tradycji i zwyczajom dworu papieskiego).

Chodzi także o ukazanie piękna i bogactwa historii naszej Ojczyzny, która przez ponad tysiąc lat – mimo wielu wydarzeń, które powinny być nam znane z lekcji historii – pielęgnowała starodawne i czcigodne zwyczaje chrześcijańskie związane nierozerwalnie z kultem składanym Bogu w świątyniach budowanych rękami naszych przodków. Oby pamięć o jednych, jak i o drugich nigdy nie zaginęła!
Zachęcamy do odwiedzania nowego serwisu, dostępnego pod adresem: http://polonicaliturgica.blogspot.com/

* * *