czwartek, 29 sierpnia 2013

Msza św. w intencji tradycyjnych rodzin w sanktuarium w Wielgolesie

W niedzielę, 1 września, o godz. 16:00, w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wielgolesie sprawowana będzie uroczysta Msza św. w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo dla rodzin, które wychowują i nauczają dzieci w domu.

Kaplica w Wielgolesie
Z zaproszenia, jakie otrzymaliśmy od organizatorów:
Sanktuarium w Wielgolesie na Mazowszu staje się miejscem gromadzącym rodziny duchowo związane z Liturgią w klasycznym rycie, które chcą budować życie rodzinne według tradycyjnych, sprawdzonych wzorców. Pierwsza niedziela września to szczególny moment dziękczynienia za decyzje podjęte dzięki łasce Bożej, czyniące rodzinę ponownie żywym domowym ogniskiem. Dla dzieci nauczanych w domu, w tak zwanym systemie edukacji domowej, nie będzie to ostatnia niedziela przed pójściem do szkoły. Będzie jednym z radosnych dni, po którym nadejdą kolejne spędzane w domu rodzinnym, żywym miejscu wychowania i nauki.