piątek, 23 sierpnia 2013

II edycja Akademii Tradycja i Przyszłość

Akademia Tradycja i Przyszłość formuje ludzi, którzy będą mocno zakorzenieni w swej katolickiej kulturze, ukształtowani przez jej tradycję liturgiczną, duchową i intelektualną. Ludzie tacy gotowi są do odważnego zmierzenia się z wyzwaniami, jakie dla katolików niesie współczesny świat.

Celem kształcenia w Akademii jest intelektualne przygotowanie do duchowej walki we współczesnym świecie, umiejętne identyfikowanie realnych zagrożeń cywilizacyjnych, a także wyposażenie w narzędzia apologii cywilizacji i kultury chrześcijańskiej w neopogańskim świecie.

Inauguracja II edycji Akademii Tradycja i Przyszłość odbędzie się 5 października  2013 roku o godz. 10.30, w oratorium przy kościele p.w. św. Klemensa Hofbauera w Warszawie, ul. Karolkowa 49

Wykład inauguracyjny Filozofia klasyczna jako konieczne remedium na zagrożenia kulturowe wygłosi ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL.Po wykładzie zostanie odprawiona Msza św. w klasycznym rycie rzymskim.


Organizatorzy zapraszają zarówno absolwentów pierwszego roku nauczania w Akademii, jak i nowych słuchaczy, na zajęcia do Akademii Tradycja i Przyszłość.

Zajęcia odbywają się na dwóch szczeblach: zajęcia kursoryczne (dla słuchaczy pierwszego roku) i zajęcia konwersatoryjne dla absolwentów pierwszego roku.

Słuchaczem Akademii może zostać osoba, która chce pogłębiać swą wiedzę, wyostrzać chrześcijańskie patrzenie na rzeczywistość i wyposażyć się w umiejętność sprostania nacierającej neopogańskiej cywilizacji.

Więcej informacji o programie Akademii, zapisach i kosztach nauki można znaleźć na stronie Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683