środa, 31 lipca 2013

Trydenckie prymicje w Opolu

Wierni gromadzący się na liturgii sprawowanej w dawnej formie rytu rzymskiego w opolskim kościele św. Sebastiana mieli okazję w minione dwie niedziele uczestniczyć we Mszach sprawowanych przez tegorocznych neoprezbiterów diecezji opolskiej i otrzymać błogosławieństwo prymicyjne.

Jako pierwszy, w niedzielę 21 lipca, Najświętszą Ofiarę sprawował ks. Marcin Pilch. Kazanie wygłosił duszpasterz Opolskiego Środowiska Tradycji Łacińskiej, ks. dr Sebastian Krzyżanowski, który w czasach licealnych był katechetą Księdza Prymicjanta. 

Ks. Marcin Pilch
Tydzień później, w upalny wieczór 28 lipca, do stopni ołtarza w kościele św. Sebastiana przystąpił ks. Tomasz Wieliczko, który także wygłosił Słowo Boże podczas Mszy. 

Ks. Tomasz Wieliczko udziela błogosławieństwa prymicyjnego
Obie Msze zgromadziły w kościele liczniejszą niż zwykle grupę wiernych, w tym także rodziców  neoprezbiterów, którzy z dumą i radością w sercu przyjmowali błogosławieństwo z rąk swoich synów. 

Zarówno ks. Marcin, jak i ks. Tomasz, w trakcie formacji seminaryjnej pojawiali się na Mszach trydenckich w Opolu, oraz pełnili podczas nich posługę diakona i subdiakona.

Więcej zdjęć na profilu OŚTŁ na Facebooku.