sobota, 1 czerwca 2013

VI Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego

Polska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego zaprasza do Poznania na VI Ogólnopolski Kursu Śpiewu Gregoriańskiego, który odbędzie się w dniach 1-6 lipca 2013.

Zajęcia poprowadzą znani wykładowcy, absolwenci Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie:
1) Janka Bednáriková (Słowacja) 
–  poziom I – sanktgalleńskie neumy proste, kompozycje sylabiczne;
– poziom II – sanktgalleńskie neumy rozwinięte, kompozycje neumatyczne;
2) ks. Mariusz Białkowski (Polska) 
– poziom III – sanktgalleńskie neumy prowadzące, notacja metzeńska, likwescencja, artykulacja, kompozycje melizmatyczne;
– poziom IV – wykład monograficzny: Restytucja melodyczna śpiewu gregoriańskiego.
3) Raimundo Pereira Martinez (Watykan) – gregoriańska technika wokalna.

„Tydzień gregoriański” wypełniają: wykłady teoretyczne oraz praktyka śpiewu (liturgia, próby oraz koncerty).

Więcej szczegółów dotyczących przebiegu kursu oraz zasad zapisów można znaleźć na stronie organizatorów