wtorek, 28 maja 2013

Zakończenie Akademii Tradycja i Przyszłość: cultura animae i codzienne bojowanie

W sobotę, 25 maja, miało miejsce skromne zakończenie pierwszego roku pracy Akademii Tradycja i Przyszłość. O godz. 9.00 słuchacze uczestniczyli w Mszy św., którą sprawował o. Krzysztof Stępowski CSsR., stojący na czele Warszawskiego Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej. Odprawiał on Msze święte przed każdymi zajęciami Akademii, od października ubiegłego roku.

Słuchacze Akademii, w liczbie ok. 60 osób, zapoznawali się z podstawami filozofii, pedagogiki klasycznej, filozofii prawa i polityki, apologetyki katolickiej, nauki o cywilizacjach i elementami historii Polski. Wykładowcami byli m. in: dr hab. Jacek Bartyzel, dr hab. Mieczysław Ryba, dr Stanisław Krajski, dr Paweł Milcarek, x. Jacek Bałemba SDB, Dariusz Zalewski, dr Katarzyna Stępień z katedry Metafizyki KUL. Poza wykładami, chętni brali udział także w zajęciach konwersatoryjnych z filozofii, które prowadził prezes CKiT, Arkadiusz Robaczewski.

Zgodnie z harmonogramem zajęć Akademii, ostatniego dnia przypadał wykład z prakseologii cywilizacyjnej. Wykładowcą był przedstawiciel środowiska, które w sposób modelowy i na dużą skalę ukazuje wielkość, znaczenie i niezbywalność cywilizacji chrześcijańskiej – red. Sławomir Skiba ze Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. x. Piotra Skargi, jednocześnie redaktor naczelny znakomitego dwumiesięcznika Polonia Christiana.

W swoim wykładzie prelegent zwrócił uwagę, że dzisiejsze zaangażowanie katolików w budowanie cywilizacji chrześcijańskiej oznacza walkę, i to walkę – przede wszystkim, choć nie tylko – duchową. W świecie, od czasów renesansu toczy się, z różnym natężeniem, rewolucja, niszcząca porządek, w którym człowiek, jako grzeszne i upadłe stworzenie szukał Bożej łaski, by przez życie polegające na służbie Panu Bogu osiągnąć zbawienie – szczęście wieczne. Rewolucja, uderzając w ten porządek, zerwała tamy, które hamowały rozwój egoizmu każdego człowieka, wyzwoliła namiętności, i tym samym oderwała od łaski, dzięki której mógł człowiek ukierunkowywać swe wysiłki na Boga – swego Zbawcę.

Dziś przeżywamy apogeum rewolucji, antyludzką i antyboską nawałnicę, której celem jest nie tylko zniszczenie Kościoła, lecz także człowieka, poprzez uczynienie zeń niewolnika pożądań, namiętności i pragnień rzeczy, które w hierarchii bytów stoją niżej od niego. Katolikowi nie wolno pozostawać biernym – ma walczyć o respektowanie Bożych praw. Do pomocy ma tradycyjne metody: modlitwę, ascezę a przede wszystkim największą pomoc – Najświętszą Maryję Pannę, przez którą Pan Bóg obficie przekazuje łaski tym, którzy poprzez Nią chcą Mu służyć. Walka ma sens, ponieważ ostateczne zwycięstwo należy do Niepokalanego Serca Maryi – zapewnił Sławomir Skiba. Wykład redaktora naczelnego Polonia Christiana stanowił doskonałe podsumowanie roku pracy słuchaczy.

Po wykładzie miało miejsce wręczenie honorowych dyplomów dla tegorocznych absolwentów Akademii. Akt wręczenia poprzedziło krótkie wystąpienie o. Krzysztofa Stępowskiego. Podziękował on słuchaczom za wysiłek, gratulował cierpliwości i wytrwałości, a także wyraził nadzieję, że zdobyta wiedza zachęci do dalszych studiów i pogłębiania swego rozwoju duchowego. Podziękował też Centrum Kultury i Tradycji za inicjatywę, pomysł i jego realizację; wykładowcom za to, że przybywali do Akademii i dzielili się owocami swej intelektualnej pracy. Zapowiedział, że od przyszłego roku akademickiego Akademia ponownie otworzy swe podwoje dla słuchaczy, z jeszcze bogatszym wartościowym programem.

Po części oficjalnej o. Krzysztof, wykładowcy i studenci, cieszyli się zmakoykami przyniesionymi przez słuchaczy i obiecali sobie spotkanie w Akademii po wakacjach.

O ofercie programowej Akademii w roku 2013/2014 będziemy informować wkrótce. Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają CKiT i w tym dziele modlitwą i ofiarą.

Organizatorem Akademii jest Centrum Kultury i Tradycji we współpracy w Duszpasterstwem Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej