środa, 15 maja 2013

Centrum Kultury i Tradycji: co się udało, co jeszcze jest do zrobienia

Centrum Kultury i Tradycji działa od lutego 2012 roku. Poniżej prezentujemy przegląd działań, których Centrum jest inicjatorem i realizatorem:

 • zaprojektowanliśmy i uruchomiliśmy nasza stronę jest aktualizowana średnio 4 razy na tydzień i jest miejscem popularyzacji Tradycji i źródłem informacji o działaniach ruchu Tradycji w Polsce i na świecie;
 • przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy III Konferencję z cyklu Zwróćmy się ku Panu, Pt. „Koń Trojański w Mieście Boga? Pytania na 50 – lecie Soboru watykańskiego II”. Konferencja odbyła się w Warszawie w kwietniu ubiegłego roku, wzięło w niej udział blisko stu uczestników, referaty wygłosiło czterech wykładowców, (o. prof. Benedykt Huculak, prof. Jacek Baryzel, Dariusz Zalewski, prof. Sławomir Cenckiewicz a między dwoma innymi (x. Karol Stehlin FSSPX i dr Tomasz Terlikowski) odbyła się debata. Kolejna, czwarta konferencja z tego cyklu odbyła się w kwietniu tego roku. Referaty na niej wygłosili: dr hab Mieczysław Ryba, x. dr Robert Skrzypczak, dr Paweł Milcarek i Marek Jurek;
 • Wydaliśmy Mszalik dla wiernych na Wielki Tydzień Hoebdomada Sancta
 • wydaliśmy cztery numery magazynu Nova et Vetera, w łącznym nakładzie 14000 egzemplarzy; Rozprowadziliśmy je pośród Dobrodziejów i Sympatyków Centrum, a także pośród kleryków, i wiernych w wielu parafiach w Polsce. Magazyn rozsyłamy też do ośmu krajów na czterech kontynentach. Obecnie w przygotowaniu jest kolejny jego numer;
 • wydaliśmy kolejny, III tom Wykładu Liturgii Kościoła Katolickiego abpa Antoniego Nowowiejskiego. Kontynuujemy w ten sposób, z Państwa pomocą, trudne zadanie edycji tego ważnego i jakże dziś potrzebnego dzieła błogosławionego Arcybiskupa. Dzięki Państwa wsparciu dociera ono między innymi do kleryków w polskich seminariach. W tej chwili gromadzimy środki na kontynuację edycji.
 • W 2012 roku rozpoczęliśmy przygotowania (nabycie praw autorskich i prace translatorskie) do wydania książki prof. Roberto de Mattei „Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana”, a w marcu 2013 roku książka dotarła do pierwszych Czytelników. Jest to wkład, Jaki CKiT daje w odsłanianie współczesnej historii Kościoła, która przez minione dziesięciolecia była (i wciąż jest) skrywana.
 • Wszystkie wymienione publikacje zostały wysłane do kleryków w polskich seminariach w ramach akcji „Tradycyjna Paczka dla kleryka”. Dotąd zostało nią objętych 34 kleryków.
 • Rozpoczęliśmy prace nad wydaniem kolejnego ważnego w tradycyjnej formacji dzieła: Katechizmu katolickiego według Summy Teologicznej o. Tomasza Pegues’a (zakończone są prace translatorskie, trwa redakcja tekstu). Będziemy sie cieszyć, jesli dzieło to dotrze do Czytelników jeszcze przed wakacjami;
 • W październiku uruchomiliśmy, we współpracy w Duszpasterstwem Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej, dwusemetsralną Akademię Tradycja i Przyszłość, której słuchacze (w liczbie ok. 70) zapoznają się z podstawami filozofii, filozofii prawa, polityki, etyką klasyczną, historią Polski i teorią oraz prakseologią cywilizacji. Wykłady prowadzą naukowcy uniwersyteccy i znani publicyści. Akademia, jej wykłady i konwersatoria, cieszą się życzliwością i uznaniem słuchaczy; dodatkowo, a może przede wszystkim, Akademia jest też miejscem budowania rzeczywistej wspólnoty wiernych Tradycji. Zajęcia, odbywające się dwa razy w miesiącu, sa poprzedzane Mszą św., którą sprawuje o. Krzysztof Stępowski CSsR;
 • Zorganizowaliśmy dwie tury rekolekcji: w lutym tego roku rekolekcje dla wszystkich chętnych, które przeprowadził o. Gregoire Plus ze Wspólnoty św. Jana z Francji, oraz wielkopostne rekolekcje dla rodzin w Świętej Wodzie pod Białymstokiem, które poprowadził x. Grzegorz Śniadoch IBP. W przygotowaniu są następne serie rekolekcji;
 • Stale prowadzimy, w miarę możliwości, wsparcie duszpasterstwa Tradycji oraz kleryków w tradycyjnych seminariach. Od początku istnienia CKiT przeznaczyliśmy na ten cel łączną kwotę blisko 15 000 zł.
Ten pobieżny przegląd zrealizowanych inicjatyw pokazuje, jak potrzebne jest wsparcie naszych Dobrodziejów. Niektórym dziękujemy publicznie; wszyscy są objęci owocami Najświętszej Ofiary, która przynajmniej dwa razy w miesiącu jest składana w ich intencji.
Wymienione przedsięwzięcia nie są spektakularnymi dziełami, które można zapisać na liście doczesnych sukcesów, albo chlubić się nimi przed kimkolwiek. To raczej owoc miłości i zadośćuczynienia, jakie wszyscy podążający za Matką Chrystusa ku Niemu, powinniśmy czynić każdego dnia.

Więcej na stronie CKiT