poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Msza trydencka na KUL

Podczas XLV Tygodnia Eklezjologicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w dniu 16 kwietnia 2013 (wtorek), w ramach sesji zatytułowanej Celebratio - Jak wierzę?, o godz. 9.30 w auli Kardynała Wyszyńskiego wykład na temat Duszpasterstwo tradycji w Polsce po Summorum Pontificum Benedykta XVI wygłosi ks. Grzegorz Śniadoch IBP.

Następnie, o godz. 11.00., w kościele akademickim KUL zostanie odprawiona Msza święta śpiewana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Źródło: KUL