sobota, 27 kwietnia 2013

Ars Serviendi 2013 - Music Edition

Tegoroczna edycja Ars Serviendi będzie miała nieco inny charakter, a mianowicie muzyczny, gdyż śpiew i muzyka są nieodłączną częścią celebracji Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim. Dlatego też organizatorzy zapraszają osoby zainteresowane chorałem gregoriańskim jak i polifonią wokalną, do wspólnego spotkania na rekolekcjach i warsztatach, by zgłębiać tajniki śpiewu liturgicznego.

„Chorał gregoriański jest śpiewem właściwym Kościoła Rzymskiego, jedynym śpiewem, który Kościół odziedziczył po ojcach dawnych, którego z zazdrością strzegł przez długie wieki w swych księgach liturgicznych, który jako swój bezpośrednio przedstawia wiernym”.

Rekolekcje odbędą się w dniach 9-16 sierpnia 2013. W przypadającą w trakcie warsztatów Uroczystość Wniebowzięcia NMP w czwartek 15 sierpnia przewidziany jest wyjazd do Krakowa, w ramach którego uczestnicy warsztatów wykonają śpiewy mszalne z uroczystości podczas liturgii Mszy Świętej w kościele Świętego Krzyża w Krakowie o godz. 10.30. Natomiast na wieczornej Mszy św. o godz. 19.15 będą mieli możliwość uczestniczenia w kościele św. Krzyża w liturgii, podczas której oktet wokalny Octava Ensemble wykona Mszę „Assumpta est Maria” Palestriny. Pomiędzy mszami będzie wolny czas na zwiedzanie krakowskiej starówki.

W trakcie warsztatów prowadzone będą zajęcia z następujących dziedzin muzyki:
- emisja głosu,
- kształcenie słuchu,
- zapis chorałowy,
- schola gregoriańska,
- chór polifoniczny,
przeplatane innymi konferencjami tematycznymi w tym przede wszystkim duchowymi.

Centrum każdego dnia warsztatów i rekolekcji będzie "medytacja chorałowa" na codziennej Mszy Świętej sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz brewiarzu.

Warsztaty prowadzić będą: p. Zygmunt Magiera (Oktet Wokalny OCTAVA ENSEMBLE) oraz ks. Wojciech Grygiel.

Opiekę duchową nad warsztatami sprawować będzie ks. Marcin Kostka.

Tegoroczne warsztaty i rekolekcje Ars Serviendi posiadają charakter stricte muzyczny, nie przewiduje się w ich ramach instruktażu ministrantury.

Organizatorzy zapraszają amatorów, jak i wytrawnych śpiewaków chorału gregoriańskiego i wszystkich miłośników muzyki kościelnej.

Zaproszenie kierowane jest do księży, kleryków, osób świeckich, studentów, młodzież i wszystkich zainteresowanych.

Zapisy do 31 maja 2013 roku. Ilość miejsc ograniczona. Koszt 500 zł.

Celem uzyskania wszystkich dodatkowych informacji oraz dokonania zapisu organizatorzy proszą o kontakt na adres: ars_serviendi2013@o2.pl.

Źródło: fssp.pl