wtorek, 5 marca 2013

Ku szczytom Wiary

W Płońsku w diecezji płockiej, po Mszach świętych tradycyjnych, które odbywają się tam dwa razy w miesiącu, będą miały miejsce spotkania mające na celu medytację Pisma Świętego. Komunikat o się na stronie Wydziału Duszpasterskiego miejscowej kurii:

Mimo ustąpienia wielkiego Papieża Benedykta XVI trwa wciąż i jeszcze bardziej motywuje nas do głębokiego działania ogłoszony przez Niego Rok Wiary. W tym też roku, na prośbę wielu miłośników Mszy Wszechczasów, Ksiądz Biskup Piotr Libera zdecydował, że również w parafii Św. Maksymiliana w Płońsku będzie odprawiana Msza w rycie nadzwyczajnym, w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 14.00. 

W Roku Wiary pragniemy połączyć uroczystą celebrację tej prastarej liturgii Mszy Świętej z nauką równie wiekowej i drogocennej metody modlitwy Pismem Świętym nazywanej lectio divina. Pragnących poznać tę metodę modlitwy biblijnej i tradycyjnej, do której regularnie powracał Benedykt XVI podczas ośmiu lat swojego pontyfikatu, zapraszamy do udziału w cyklu spotkań medytacyjnych, które zatytułowaliśmy KU SZCZYTOM WIARY.

Co miesiąc, po zakończeniu uroczystej celebracji Mszy Wszechczasów, w płońskim kościele Św. Maksymiliana przy ul. Jaworskiego 1, zostanie poprowadzona półgodzinna lectio divina według następujących tematów:
- 10 marca - Wzgórze Moria... Księga Rodzaju rozdz. 22, 1-18
- 14 kwietnia - Góra Synaj... Księga Wyjścia rodz. 32, 1-14
- 12 maja - Wzgórze Błogosławeństw... Ewangelia Mateusza 5, 1-11
- 9 czerwca - Góra Tabor... Ewangelia Łukasza 9, 28-36

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, głęboko przywiązane do klasycznego piękna liturgii i głębi modlitwy biblijnej.