poniedziałek, 25 lutego 2013

Ferie świąteczne kleryków Bractwa św. Piotra

Okres Bożego Narodzenia dawno za nami, zatrzymując się jednak na chwilę podpytaliśmy polskich kleryków FSSP jak spędzili minione Święta Bożego Narodzenia i okres ferii. Mimo wytężonej pracy i intensywnej nauki do trwających obecnie egzaminów, klerycy Seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra w Wigratzbad chętnie powspominali świąteczną przerwę w zajęciach i opowiedzieli o tym jak spędzili ferie.


Prawie wszyscy polscy klerycy Święta Bożego Narodzenia A.D.2012 przeżywali wraz z całą wspólnotą seminaryjną w Wigratzbad. Na czas ferii przypadający po świętach, opuścili gmach seminarium, aby wypocząć, spotkać się z bliskimi i nabrać sił do dalszej nauki. Czas Bożego Narodzenia wszyscy wykorzystali w pełni – nie tylko na wypoczynek, ale także jako okazję do pełnienia różnego rodzaju posług w swoich lokalnych wspólnotach lub domach bractwa. 
Kleryk Łukasz Joniak na prośbę przełożonych już na czas Bożego Narodzenia wyjechał do domu Bractwa St. Ludgerus w Gelsenkirchen, którego przełożonym jest ks. Gerstle a posługę pełni również neoprezbiter ks. Francesco Riegger. Dzięki pełniącemu funkcję subdiakona klerykowi Łukaszowi, wspólnota skupiona wokół domu w Gelsenkirchen mogła uczestniczyć w Pasterce oraz we Mszy Świętej w pierwszy dzień Świąt celebrowanej w uroczystej formie, z wyższą asystą. Jak podkreśla sam kl. Łukasz, czas ferii był dla niego nie tylko odpoczynkiem wśród współbraci, ale też okazją do zdobycia wielu nowych, interesujących doświadczeń liturgicznych na placówce Bractwa.

Kleryk Michał Kołodziej spędził ferie zimowe z rodziną, w domu w Warszawie gdzie również korzystał z wielu okazji spotkań z warszawską wspólnotą wiernych przywiązanych do tradycji łacińskiej Kościoła. W dni powszednie służył do Mszy Świętej recytowanej, a w niedzielę, podczas Mszy Świętej śpiewanej, celebrowanej przez o. Krzysztofa Stępowskiego CSsR śpiewał w chórze.

Ferie wśród bliskich w Polsce spędził też kleryk Mateusz Rutkowski. Czas wolny przeznaczył przede wszystkim na aktywny odpoczynek po miesiącach wytężonej pracy, a także na odnowienie znajomości z przyjaciółmi spoza seminarium. Można go było spotkać uczestniczącego we Mszy Świętej w kościele Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu, albo służącego przy ołtarzu w jego rodzinnej Świdnicy. Podczas pobytu w Polsce kl. Mateusz miał okazję posługiwać jako ceremoniarz podczas chrztu świętego, udzielanego w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, który odbył się 5 stycznia, w wigilię Uroczystości Objawienia Pańskiego w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegomiu. W tym dniu, po raz pierwszy odprawiono też w tym kościele solenną Mszę Świętą w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.

Kleryk Jakub Kaminski, po powrocie do domu pierwszy tydzień ferii spędził regenerując siły po dość intensywnym trymestrze w seminarium. W niedzielę 30 grudnia odwiedził parafię NSPJ w Bydgoszczy, znaną w kręgach tradycji jako Bydgoskie Sacré Coeur, gdzie służył do Mszy Świętej i gdzie – jak podkreśla – został jak zawsze niezwykle gościnnie przyjęty przez proboszcza, Ks. Prałata Romana Kneblewskiego. Drugi tydzień przerwy świątecznej, kl. Jakub poświęcił na odwiedzanie rodziny i przyjaciół w rodzinnym mieście i okolicach. I choć Święta spędzone w domu mają niepowtarzalną atmosferę, do seminarium wrócił z niecierpliwością oczekując na przyjęcie pierwszych niższych święceń.

Dwaj klerycy z Łodzi, Krzysztof Pryczek i Piotr Kozłowski również dzielili czas wolny pomiędzy spotkania z rodziną i przyjaciółmi a liczne w okresie bożonarodzeniowym celebracje Mszy Świętych i nabożeństw. Dla kleryka Piotra, tegoroczne Boże Narodzenie było czasem szczególnym i długo wyczekiwanym – pierwszą okazją do dłuższego pobytu w domu rodzinnym po wyjeździe do Niemiec i rozpoczęciu formacji w Seminarium Bractwa w Wigratzbad. W niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia, Krzysztof i Piotr służyli do Mszy Świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, celebrowanej regularnie w najstarszym łódzkim kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP. W trakcie tej Mszy kleryk Krzysztof śpiewał lekcję, a przed Mszą prowadził różaniec oraz wygłosił mini-konferencję w której przybliżył łódzkiej wspólnocie historię Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra oraz idee przyświecające jego założycielom. Po Mszy Świętej klerycy zorganizowali spotkanie świąteczne połączone z poczęstunkiem dla wiernych, podczas którego wszyscy zainteresowani mogli zadać im pytania o życie seminaryjne i ich codzienność w Wigratzbad. Spotkanie połączone było z projekcją filmu o życiu Świętego Josemarii Escrivy de Balaguer. W tych wszystkich wydarzeniach na zaproszenie łódzkich kleryków bractwa brał także udział kleryk Jean de Leon. Była to okazja zwiedzenia rodzinnego miasta kleryków oraz poznania wzajemnych zwyczajów bożonarodzeniowych i noworocznych w Polsce i na Dominikanie. Klerycy z Łodzi spotkali się także ze swoimi kolegami w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym w Łodzi. W Uroczystość Objawienia Pańskiego obaj klerycy służyli do Mszy Świętej Metropolicie Łódzkiemu Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego. Dzięki życzliwości kanclerza Kurii ks. Zbigniewa Tracza, klerycy mieli też możliwość osobistego spotkania z Księdzem Arcybiskupem, który wyraził swoje zainteresowanie realizowanym przez nich powołaniem według charyzmatu Bractwa oraz życzył klerykom wytrwałości i świętości w ich powołaniu.

Wszyscy klerycy zgodnie podkreślają, że do Wigratzbad powrócili wypoczęci, gotowi do podejmowania kolejnych wyzwań i trudów związanych z formacją seminaryjną i czekającymi ich egzaminami. Z resztą, powrót z domu do seminarium, był przecież tylko wyjazdem od jednej rodziny, tej pozostawionej w Polsce do drugiej – wspólnoty Bractwa, która na co dzień jest ich rodziną. Bez wątpienia, relacje kleryków z ich ferii bożonarodzeniowych nie pozostawiają wątpliwości – wspólnota ta kształtuje ich na księży nie tylko rozmodlonych, głęboko zakorzenionych w wierze i tradycji, ale również na duchownych aktywnie zaangażowanych w życie wspólnoty Kościoła.

Obecnie w Seminarium w Wigratzbad trwają egzaminy. Otoczmy wszystkich seminarzystów modlitwą za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny – Stolicy Mądrości, aby światło Ducha Świętego wspomagało ich w tym niełatwym dla studentów okresie i aby kolejne zdane egzaminy przybliżały ich do upragnionego dnia przyjęcia święceń.

Korzystając z okazji, już dziś zachęcamy chłopców i mężczyzn rozważających wstąpienie do seminarium duchownego, do śledzenia informacji dotyczących organizacji Tradicamp2013. W ramach tego zjazdu będzie zorganizowany powołaniowy dzień skupienia oraz szereg spotkań z wychowawcą powołań kapłańskich z Seminarium Bractwa św. Piotra w Wigratzbad - ks. Bernwardem Deneke FSSP, znanym w Polsce z celebracji Missa Pro Defuncto w Poznaniu (A.D.2003).

Jakub Hejduk
Wolontariusz Fundacji Inicjatywa Włodowicka