czwartek, 24 stycznia 2013

Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI

Nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Gdańsku ukazała się książka Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera - Benedykta XVI autorstwa ks. prof. Jacka Bramorskiego.

Licząca ponad 500 stron, wyjątkowa monografia naukowa ukazuje w nowatorski sposób związki i zależności między teologią a muzyką, podkreślając duchowe i kulturowe korzenie europejskiej muzyki sakralnej. W obszerny sposób praca prezentuje też myśl obecnego papieża Benedykta XVI, nazywanego „teologiem muzyki”. Rozważaniom autora towarzyszy szeroko zarysowane tło historyczne i filozoficzne. Książkę można postrzegać jako cenny podręcznik dla wszystkich zainteresowanych muzyką sakralną – jej historią, odrębnością, a zwłaszcza wymiarem teologicznym i kulturowym.


W recenzjach czytamy:
Praca stanowi kompendium wiedzy z zakresu teologicznego znaczenia muzyki. Ufać należy, że stanie się dla wielu muzyków w Polsce swoistego rodzaju podręcznikiem i zbiorem argumentów przemawiających za słusznością podjęcia drogi nowej pieśni – nowego człowieka oraz zachętą do większej dbałości o jakość muzyki kościelnej.
ks. dr hab. Robert Tyrała
Problematyka teologiczno-moralnych aspektów muzyki nie była, jak dotąd, szerzej omawiana w polskich i zagranicznych publikacjach naukowych. Dlatego podjęcie tego zagadnienia przez ks. Jacka Bramorskiego stanowi twórczy, oryginalny i cenny wkład nie tylko w rozwój współczesnej myśli teologicznej, ale także badań muzykologicznych. Studium to, wzorem starożytnych i średniowiecznych traktatów, może stanowić swoistą summę z zakresu teologii muzyki, będąc pomocą w dalszych badaniach naukowych i inicjatywach artystycznych nie tylko dla teologów, ale przede wszystkim dla muzyków.
ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk

Warto polecić to kompendium bibliotekom seminariów duchownych, wydziałów teologicznych oraz akademii muzycznych; powinno bowiem okazać się ważną pomocą dla studentów i specjalistów.

Autor: Wojsław Brydak, redaktor naczelny Wydawnictwa AM im. S. Moniuszki w Gdańsku

===
Książka, w cenie 32 zł, jest do nabycia poprzez zamówienie w księgarni Akademii Muzycznej w Gdańsku:  http://wydawnictwo.amuz.gda.pl