niedziela, 13 stycznia 2013

Pielgrzymka do relikwii św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara - Przemyśl 19 stycznia AD 2013


Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej organizuje pielgrzymkę do relikwii naszego patrona św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę 19 stycznia br. we wspomnienie liturgiczne św. Józefa Pelczara. Punktem kulminacyjnym pielgrzymki będzie Msza św. o godz. 11.00, przy ołtarzu Matki Bożej Jackowej w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Po Mszy św. udamy się do relikwii św. Józefa oraz na miejsce ostatniego spoczynku śp. ks. abpa. Ignacego Tokarczuka.

DTŁ zaprasza do udziału w modlitwach także osoby z archidiecezji przemyskiej. Rzeszowianie mogą skorzystać z transportu zorganizowanego, po uprzednim zgłoszeniu się za pośrednictwem strony internetowej DTŁ. Godzina wyjazdu 9.00, szacowany koszt 50 zł.

Św. Józef Sebastian Pelczar żył na przełomie XIX i XX w. Był doktorem i profesorem Świętej Teologii, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Św. Józef jako wielki czciciel Najświętszego Serca Jezusowego założył Zgromadzenie Służebnic NSJ. Brał udział w wielu dziełach oświatowych i charytatywnych. Jako pasterz  diecezji przemyskiej pracował przez 25 lat dokonując wielu wizytacji i przeprowadzając trzy synody diecezjalne. Był czcicielem bł. Piusa IX, propagatorem społecznego nauczania Leona XIII, jako biskup diecezjalny odebrał od swojego kleru przysięgę antymodernistyczną św. Piusa X. Napisał kilkadziesiąt dzieł o tematyce teologicznej, historycznej, prawno - kanonicznej  i pasterskiej.