poniedziałek, 21 stycznia 2013

Obrządek Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego


Otwarte wykłady zatytułowane:

Obrządek Mszy Świętej
w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

celem lepszego i głębszego uczestnictwa
w Eucharystii w tejże formie


·        Czy szata zdobi? – o stroju liturgicznym kapłana do Mszy Św. 
                            – 21 luty (czwartek) br.

·        Jak czytać ołtarz i jego otoczenie? 
                        – 28 luty (czwartek) br.

·        Złożyć Bogu ofiarę – o znaczeniu offertorium
                             – 7 marca (czwartek) br.

·        Cisza a wołanie Kanonu Rzymskiego
                        – 14 marca (czwartek) br.

·        Symbolika gestów, znaków i ceremonii (znak krzyża, postawy, pokłony, złożenie rąk, śpiew, kadzidło, procesja, aspersja)
                           – 21 marca (czwartek) br.
miejsce:             sala w Jubileuszowym  Centrum Caritas Diecezji
                                Bielsko-Żywieckiej, Bielsko-Biała Lipnik, ul. Polna 31 
                                (ok. 50 m. powyżej kościoła parafialnego) 
                               www.centrumcaritas.pl
kiedy:                czwartki w lutym i marcu (Wielkiego Postu) 2013 roku;
                                       godz. 19.00
czas:                   ok. 1 h
kto:                     ks. dr Grzegorz Klaja,  opiekun i moderator grup wiernych związanych z łacińską tradycją Kościoła w diecezji bielsko - żywieckiej
plus:                  możliwość zadawania pytań
 

       Organizator: Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej Kościoła 
                                w Diecezji Bielsko-Żywieckiej;
                                www.tridentina-bielsko.blogspot.com