środa, 9 stycznia 2013

Msza trydencka u salezjanów

Widocznym znakiem tego, że klasyczna liturgia rzymska celebrowana wg Mszału bł. Jana XXIII jest ciągle żywa w Kościele, jest coraz większe zainteresowanie nią wśród młodzieńców przygotowujących się do kapłaństwa. Przekłada się ono na kolejne Msze trydenckie sprawowane w kaplicach seminariów diecezjalnych i zakonnych. 

19 czerwca 2012 roku, Mszę świętą sprawowaną z formularza III Niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego, w salezjańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie, sprawował ks. Władysław Grochal SDB - kierownik seminaryjnej biblioteki.


Źródło: strona internetowa WSD TS w Lądzie