sobota, 19 stycznia 2013

Kościół św. Agnieszki w Amsterdamie parafią personalną!

Od 2006 roku w kościele św. Agnieszki w Amsterdamie odprawiana jest Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. W 2009 roku bp Punt, ordynariusz diecezji Haarlem-Amsterdam, powierzył posługę w tym kościele księżom Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra. Teraz biskup zdecydował się przyznać wspólnocie gromadzącej się w tym kościele status parafii personalnej.  Motu proprio Summorum Pontificum umożliwia takie rozwiązane prawne dla wiernych, którzy chcą się zjednoczyć wokół liturgii sprawowanej w nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Każdy katolik, który czuje się przywiązany do Mszy św. w starszym rycie może zostać zarejestrowany jako parafianin. Parafia personalna ma takie same prawa i obowiązki jak zwykła (terytorialna) parafii, w tym własnego proboszcza. Patronem nowej parafii został obrany bł. Karol Habsburg.

Na swojej stronie internetowej parafia ogłosiła  jednocześnie Mszę św. pontyfikalną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. W niedzielę, 20 stycznia 2013 roku, w święto św. Agnieszki, bp Van Burgsteden, emerytowany biskup pomocniczy diecezji Haarlem-Amsterdam udzieli kilku wiernym sakramentu bierzmowania. Biskup ogłosił, że z przyjemnością ponownie odprawie Mszę św. w formie, która za czasów jego święceń kapłańskich była w powszechnej praktyce.