piątek, 11 stycznia 2013

Klasztor cystersów w Czechach powrócił do tradycyjnej liturgii

Wspólnota zakonna położonego w południowej części Republiki Czeskiej klasztoru cysterskiego w Wyższym Brodzie (czes. Vyšší Brod, niem. Hohenfurth), postanowiła przejść w liturgii na klasyczny ryt rzymski z pewnymi cysterskimi modyfikacjami, jaki był powszechnie używany w zakonie do Soboru Watykańskiego II.

Zgodnie z dawnymi zakonnymi przepisami, sprawowana jest codzienna Msza konwentualna oraz całe Officium. 

15 grudnia 2012 roku w klasztornym kościele uroczystą Mszę pontyfikalną sprawował opat z Mariawald - Dom Joseph Vollberg:Czeski klasztor jest trzecim należącym do rodziny wspólnot żyjących regułą św. Benedykta - po trapistach z Mariawald (o którym pisaliśmy niedawno) i benedyktynach z Nursji - w którym po ogłoszeniu motu proprio Summorum Pontificum przywrócono usus antiquior jako wyłączną lub choćby dominującą formę liturgii.

Źródło: Rorate caeli