niedziela, 6 stycznia 2013

Caeremoniale Romanum zauważone przez KEP

W ostatnim numerze oficjalnego periodyku Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów "Anamnesis"  Konferencji Episkopatu Polski (n. 72, s. 118) opublikowany został tekst, w którym krótko zaprezentowana została działalność portalu Caeremoniale Romanum, podejmującemu tematykę liturgii papieskiej (apostolskiej) w całej swej rozciągłości.

Główny cel istnienia portalu można streścić w słowach: ku pogłębionym studiom (przede wszystkim liturgii papieskiej) i większemu umiłowaniu służby Bożej.

Z początku niewielka i uboga dokumentacja pochodząca głównie z polskiej literatury rozrosła się już do bogatego archiwum sporej objętości, które obejmuje wielojęzyczną literaturę, jak również różnorodne materiały multimedialne.

Najważniejsze przejawy działalności oraz funkcjonowania portalu można streścić w następujących punktach:

1. Działalność wydawnicza: publikacje książkowe, biuletyny (do tej pory wydano trzy numery, zawsze w języku angielskim, ku dogodności zagranicznych czytelników), prace edytorskie, artykuły, omówienia i recenzje najnowszych publikacji;

2. Biblioteka: gromadzone w niej są wszelkie dostępne tytuły (w najważniejszych językach, jak łacina, francuski, niemiecki, angielski, etc.) książkowe, księgi liturgiczne (dawne, współczesne) oraz dokumenty (fragmenty, niekiedy obszerne, z wszelakich publikacji, także zgrupowane według wersji językowych);

3. Multimedia: dawne oraz współczesne nagrania wideo, prezentacje, fotografie (grupowane w tematyczne albumy);

4. Bibliografie: zestawienia bibliograficzne zgrupowane tematycznie bądź według autorów.

5. Blog: gdzie podawane są na bieżąco m. in. informacje o udostępnianych lub istniejących w sieci internetowej materiałach, wydarzeniach, czy gdzie publikowane są mniejszego znaczenia teksty, omówienia, prezentacje.

O zasadności i ważności istnienia portalu Caeremoniale Romanum: Liturgia et mores Curiae Romanae świadczą m. in.: nawiązana współpraca z Urzędem Papieskich Ceremonii Liturgicznych, z naukowcami, autorami oraz badaczami liturgii, jak i z wydawnictwami z polski i zagranicy; stale rosnąca liczba sygnałów zainteresowania pochodzących z całego świata (głównie za pośrednictwem sieci internetowej).

Redakcja NRL stale współpracuje z redakcją portalu Caeremoniale Romanum, m.in. publikując streszczenia czy odnośniki do najważniejszych umieszczanych na nim materiałów.

Źródło: caeremonialeromanum.com.