środa, 5 grudnia 2012

Msza w obecności biskupa w Opolu

W niedzielny wieczór, 2 grudnia, wspólnota wiernych przywiązanych do dawnej tradycji liturgicznej z Opola przeżyła bardzo podniosłe i radosne za razem chwile.

W zastępstwie niemogącego przybyć biskupa ordynariusza Andrzeja Czai, do kościoła św. Sebastiana przybył biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej – Paweł Stobrawa. Wraz z bardzo licznie zgromadzonymi wiernymi, Jego Ekscelencja wziął udział w uroczystej Mszy świętej z asystą wyższą, którą celebrował opiekujący się na co dzień opolską grupą tradycjonalistów ks. Sebastian Krzyżanowski. Funkcje lewitów pełnili kapłani diecezjalni: ks. Ryszard Kościelny i ks. Tomasz Jałowy, asystę niższą stanowili ministranci na stałe posługujący w Opolu. Śpiewy gregoriańskie poprowadziła Schola Cantorum Santci Ioseph z Wrocławia.

Modlitwy u stopni ołtarza
W kazaniu biskup Stobrawa, nawiązując do odczytanej wcześniej Ewangelii, mówił o tym, że Adwent, poza wymiarem historycznym, ma także aspekt eschatologiczny. Ma nam przypominać o obowiązku oczekiwania nie tylko na nadchodzące święta, ale przede wszystkim na powtórne przyjście Pana Jezusa przy końcu czasów. Zwrócił także uwagę na fakt postępującej laicyzacji kultury i obyczaju, objawiającej się między innymi tym, że w niedziele obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej coraz częściej przegrywa z wyjazdem na zakupy w galerii handlowej.

Offertorium
Na zakończenie Najświętszej Ofiary zgromadzeni wyśpiewali swoją radość słowami maryjnego kantyku Magnificat, a Ksiądz Biskup udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa pontyfikalnego. 


Więcej zdjęć z uroczystości można zobaczyć w internetowej galerii Opolskiego Środowiska Tradycji Łacińskiej.