środa, 26 grudnia 2012

Msza roratnia w płockim seminarium

We wtorek, 18 grudnia 2012, w kaplicy pw. świętego Stanisława Kostki, ks. infułat Aleksander Pasternakiewicz odprawił dla kleryków WSD w Płocku Mszę Świętą wotywną o Matce Bożej w Adwencie Rorate w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Asystę liturgiczną i chór stanowili klerycy.

W ramach przygotowania do kapłaństwa w płockim seminarium istnieje możliwość nauczenia się sprawowania liturgii trydenckiej i co roku wspólnotę seminaryjną opuszcza kilku neoprezbiterów, którzy potrafią odprawić taką Mszę.

Zdjęcia otrzymaliśmy od naszego Czytelnika.