poniedziałek, 5 listopada 2012

Una Cum Papa Nostro

W dniu 1-ego listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych, w Rzymie rozpoczęła się Pielgrzymka Wspólnot Tradycji z całego świata. Jednym z celów pielgrzymki jest okazanie w Roku Wiary wdzięczności Ojcu Świętemu za motu propio Summorum Potificum. Pośród licznych grup z całego świata (m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, czy Włoch) środowiska Tradycji z Polski reprezentowali m.in. przedstawiciele Centrum Kultury i Tradycji, Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej, Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej i wierni z Poznania. Część pielgrzymów jednocześnie należy do stowarzyszenia Una Voce Polonia.

Pielgrzymka rozpoczęta została Mszą Świętą sprawowaną w kościele Santisima Trinita dei Pellegrini przez Jego Eminencję Waltera Kardynała Brandmuellera. Msza zgromadziła liczne duchowieństwo (zarówno księży, jak i kleryków) i wielu wiernych. Kardynał Brandmueller w kazaniu powiedział, że świętość, którą dzisiaj Kościół w szczególny sposób stawia przed oczami swoich wiernych, jest konsekwencją heroicznej walki, a wierni związani z Tradycją katolicką powinni być wzorem dla całego Kościoła jak należy walczyć, nie ulegając duchowi tego świata. Po Mszy Kardynał przyjął na krótkiej audiencji przedstawicieli poszczególnych grup. Wieczorem odbyły się uroczyste nieszpory z uroczystości Wszystkich Świętych.


W drugim dniu Pielgrzymki Środowisk Tradycji katolickiej do Rzymu, 2 listopada, w Dzień Zaduszny, Mszę św. Requiem sprawował Jego Ekscelencja, ks. biskup Giuseppe Sciacca, sekretarz generalny Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Po Mszy Świętej wierni zostali zaskoczeni kazaniem wygłoszonym przez biskupa w języku łacińskim, w którym biskup przypomniał naukę Kościoła dotyczącą przeznaczenia życia ludzkiego, oraz konieczności modlitwy za zmarłych. Na koniec biskup odprawił tradycyjne egzekwie. Wychodzący z kościoła ludzie długo jeszcze prowadzili w serdecznej atmosferze nieoficjalne rozmowy, w których można było doświadczyć ducha katolicyzmu jednoczącego wiernych z różnych stron świata.

3 Listopada był kulminacyjnym dniem pielgrzymki. Uroczystości rozpoczęły się adoracją w kościele San Salvatore in Lauro (usytuowanego naprzeciw Zamku Świętego Anioła), skąd ruszyła procesja do Bazyliki św. Piotra. Procesja przeszła głównymi ulicami Rzymu, odmawiając modlitwy w języku łacińskim i śpiewając hymny i pieśni. W Bazylice – przy głównym jej ołtarzu wierni zostali przywitani przez ks. Claude Barte, który przeczytał przygotowany w imieniu Papieża list powitalny Tarcisio kard. Bertone.

W uroczystej Mszy pontyfikalnej, sprawowanej przez Antonio kard Canizaresa Lovera uczestniczyło ok. 2000 osób z całego świata w tym ok. 50 kapłanów oraz duża liczba kleryków. W czasie kazania kard. Canizares podkreślił, że motu propio jest wielkim darem Ojca Świętego, a dzisiejsza Msza jest znakiem jedności z nim. Przekazał jednocześnie posłanie dla wiernych Tradycji, które powinno być ze szczególną pieczołowitością realizowane w Roku Wiary: aby wierni Tradycji promieniowali w zlaicyzowanym świecie radością, jaką rodzi spotkanie z Chrystusem Odkupicielem w liturgii. Kardynał powierzył też wszystkie wspólnoty Tradycji Niepokalanemu Sercu Maryi, która wiernie towarzyszyła Chrystusowi, także na Golgocie.


Po mszy wierni uczestniczyli w sympozjum poświęconym pamięci śp. Michaela Davisa – byłego przewodniczącego Una Voce International, oraz śp. Alfonsa Kard. Sticklera SDB, który był promotorem tradycyjnej liturgii. Sympozjum odbywało się w Centro Russia Ecumenica.