środa, 21 listopada 2012

Tradycyjna Paczka dla Kleryka 2012

Tak jak w poprzednim roku, Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683 organizuje akcję wysyłania paczek z książkami tradycyjnymi dla kleryków, formujących się w polskich seminariach duchownych. Publikujemy zachętę do włączenia się w to dzieło, umieszczoną na stronie organizatorów:

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze trochę czasu, ale zapobiegliwie trzeba już dziś myśleć o upominkach i prezentach z tej okazji. W ubiegłym roku zainicjowaliśmy akcję „Tradycyjna Paczka dla Kleryka”. Zaproponowaliśmy Państwu wsparcie wysyłki do z tradycyjnymi książkami do polskich seminariów. Na naszej liście rok temu znajdowało się blisko 50 kleryków. Wszyscy otrzymali wówczas Tradycyjne Paczki. Dodatkowo rozesłaliśmy je do ponad 20 innych kleryków, którzy zgłosili się do nas w czasie trwania akcji, a także do kilkunastu księży zainteresowanych prezentowana przez nas tematyką.

Za naszym pośrednictwem dziękowali oni Państwu za Waszą hojność i bożonarodzeniową ofiarność. Wielu ofiarowało za naszych Darczyńców swe modlitwy, a także Msze św.

Minął rok, niektórzy spośród „naszych” kleryków są już księżmi, a nasza lista seminarzystów, którzy otrzymują Nova et Vetera i publikują na naszej stronie, wydłużyła się – co bardzo cieszy. Oznacza to bowiem, że przybywa kapłanów, którzy w swej posłudze w sposób bezpośrednio odnoszą się do zapomnianej przez ostatnie dziesięciolecia Tradycji. Jest to zgodne z wolą Ojca św., który pragnie, by takich kapłanów przybywało – świadomie odkrywana Tradycja jest bowiem bardzo ożywcza i ma swój istotny udział w przekazywaniu Ewangelii i przesłania Kościoła we współczesnym świecie. Choć ci młodzi klerycy i księża często napotykają, ze względu na swe tradycyjne skłonności, opór i niezrozumienie we własnych środowiskach, to jednak mężnie i z pogodą ducha trwają przy odkrytej prawdzie.

W Centrum Kultury i Tradycji dobrze o tym wiemy, bowiem pozostajemy z wieloma klerykami i księżmi w życzliwym kontakcie. Tym bardziej rozumiemy, jak bardzo potrzebne jest im wsparcie. Dlatego w tym roku chcemy znowu przeprowadzić akcję „Tradycyjna Paczka dla Kleryka”

Ufamy, że jej owoce będą dobre dla Adresatów naszych paczek.

W nadchodzącym czasie chcielibyśmy zaopatrzyć każdego kleryka, który otrzymuje na własne życzenie Nova et Vetera, w nasze publikacje książkowe. Na pewno będzie to owocne dla każdego z nich.


Biuletyn Nova et Vetera jest rozsyłany do blisko 70 kleryków z polskich seminariów diecezjalnych i zakonnych. Chcielibyśmy, aby wszyscy oni otrzymali kilka ważnych publikacji książkowych. W tym roku do świątecznej paczki chcemy włożyć następujące książki:

Bł. Antoni Nowowiejski – Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego (t. III, wydany latem tego roku) – 85 zł
Roberto de Mattei – Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana – 80 zł
X. Jacek Bałemba SDB – Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury -15 zł

Bardzo prosimy, by zechcieli Państwo wspomóc naszą akcję. Koszt jednej paczki dla jednego kleryka (bez kosztów wysyłki) to 180 zł. Zapewne nie wszystkich z nas będzie stać na opłacenie całego pakietu. Na pewno jednak wielu może mieć częściowy choćby udział w jego skompletowaniu i wpłacić dowolną kwotę. Tak naprawdę wystarczy otwarte serce i dobra wola oraz zrozumienie, że Kościołowi potrzeba dziś nade wszystko mądrych, świętych kapłanów. Z pewnością są pośród Państwa, czytających te słowa, osoby, które mają te trzy rzeczy – otwarte serce, dobrą wolę i zrozumienie dla spraw ważnych – to właśnie od Państwa oczekujemy wsparcia.

Akcję zabierania funduszy na pakiet „Tradycyjna paczka dla kleryka” prowadzimy do 14 grudnia br, tak, by zdążyć z wysyłką przed świętami Bożego Narodzenia. Chcemy, by oprócz oczywistego pożytku i pomocy w formacji, był to dla nich miły prezent świąteczny. Każda paczka zostanie elegancko i świątecznie zapakowana.

Jeśli nie udałoby się uzbierać całej potrzebnej kwoty, paczki będziemy wysyłać według listy w porządku alfabetycznym. Ufamy jednak, że nie dopuszczą Państwo do tego, by któryś z kleryków został pominięty, że każdy, który stale otrzymuje Nova et Vetera – otrzyma także „Tradycyjną paczkę”.

Po 14 XII poinformujemy, jaką kwotę udało się gromadzić i ile paczek do poszczególnych seminariów zostało wysłanych.

Gdyby udało się zgromadzić większą kwotę, niż ta, która jest konieczna do przeprowadzenia akcji „Tradycyjna paczka dla kleryka”, przeznaczymy ją na wydanie kolejnego numeru Nova et Vetera.

Wpłaty na rzecz akcji „Tradycyjna paczka dla kleryka” prosimy kierować na konto:

Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683, 05-091 Ząbki, ul. Powstańców 26/20:
Nr konta: 94 2490 0005 0000 4520 5605 1426
jako tytuł wpłaty prosimy wpisać „tradycyjna paczka”.

Jeśli ktoś pragnie, by do naszej listy blisko 50 kleryków dołączyli nowi, prosimy w tytule przelewu oprócz zwrotu „tradycyjna paczka” dopisać imię i nazwisko alumna, do którego ma ona trafić.

Bóg zapłać! Dzięki Państwa wsparciu będzie przybywać młodych księży życzliwie nastawionych do tradycyjnej katolickiej liturgii i doktryny.