niedziela, 4 listopada 2012

Polscy seminarzyści instytutów Ecclesia Dei

Jak co roku przygotowaliśmy informację o Polakach przygotowujących się do kapłaństwa w instytutach kapłańskich na prawie papieskim podległych Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. Odkąd w 2008 roku zaczęliśmy publikować te informacje, liczba polskich seminarzystów stale rośnie.
Studia w tradycyjnych seminariach trwają 6 lub 7 lat i dzielą trzy etapy: rok duchowości, studia filozoficzne, studia teologiczne.


W europejskim seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (FSSP) w Wigratzbad w Bawarii teologię studiuje kl. Łukasz pochodzący z polskiej rodziny mieszkającej w Diecezji Münster w Niemczech. Filozofię studiuje w Bawarii pięciu Polaków: kl. Jaromir pochodzący z Diecezji Tarnowskiej, kl. Jakub z Diecezji Toruńskiej, kl. Mateusz z Archidiecezji Wrocławskiej, kl. Michał z Archidiecezji Warszawskiej oraz kl. Krzysztof z Archidiecezji Łódzkiej. W tym roku do seminarium w Wigratzbad wstąpił także Piotr pochodzący z Archidiecezji Łódzkiej. W amerykańskim seminarium FSSP w Denton na etapie studiów filozoficznych jest kl. Krzysztof pochodzący z Diecezji Bielsko - Żywieckiej. Na polskiej stronie Bractwa można znaleźć sylwetki wszystkich polskich alumnów.

 

W seminarium Instytutu Dobrego Pasterza (IBP) w Courtalain we Francji teologię studiują, kl. Karol z Diecezji Radomskiej,kl. Mateusz pochodzący z Archidiecezji Wrocławskiej oraz kl. Łukasz z Archidiecezji Krakowskiej. Kl. Bartłomiej pochodzący z Diecezji Rzeszowskiej oraz kl. Michał z Archidiecezji Warszawskiej są na etapie studiów filozoficznych. W tym roku do tego seminarium wstapił także Mateusz pochodzący z Archidiecezji Gdańskiej. Jeśli Bóg pozwoli to klerycy Mateusz i Karol przyjmą w tym roku akademickim święcenia subdiakonatu.Dnia 1 listopada  bieżącego roku, przełożony Instytutu Św. Filipa Neri z siedzibą w Berlinie erygował Akademię kard. Baroniusza. Akademia będzie kształcić przyszłych kapłanów Instytutu, ale jej zajęcia są otwarte dla wszystkich. Studia na Akademii trwają 6 lat i są zgodne z wytycznymi rzymskimi w zakresie kształcenia kapłanów z filozofii i teologii. W tym roku studia filozoficzne na Akademii rozpoczął kl. Marcin pochodzący z Diecezji Rzeszowskiej.

Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!