niedziela, 18 listopada 2012

Polacy w Zgromadzeniu Franciszkanów Niepokalanej

Wielokrotnie pisaliśmy już na naszych łamach o Zgromadzeniu Franciszkanów Niepokalanej (2011, 2009, 2008). W 2008 roku przełożony tego zgromadzenia postanowił, że wszyscy jego kapłani powinni nauczyć się celebracji Mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Dzisiaj zgromadzenie używa obu form rytu rzymskiego preferując formę nadzwyczajną. Franciszkanie Niepokolanej nie podlegają jednak Papieskiej Komisji Ecclesia Dei a swój charyzmat opierają na duchowości franciszkańskiej, w szczególności na duchowości polskiego świętego - Maksymiliana Marii Kolbego. Jak sami mówią, nadzwyczajna forma rytu rzymskiego ma być dla nich środkiem podboju świata dla Niepokalanej.

Franciszkanie Niepokalanej podczas Mszy na Jasnej Górze (źródło: Biuro Prasowej Jasnej Góry)

Cieszy zatem fakt, że coraz więcej Polaków decyduje się wstąpić do tego zgromadzenia. Formacja kapłańska trwa u Franciszkanów Niepokalanej w sumie 8 lat, gdzie pierwsze dwa lata to rok postulatu i nowicjatu. Kolejne lata obejmują studia filozoficzne i teologiczne we Włoszech oraz praktyki duszpasterskie.
Postulantem w zgromadzenie jest obecnie Tomasz pochodzący z Diecezji Łomżyńskiej, a rok nowicjatu odbywają br. Wawrzyniec oraz br. Eliasz, obaj z Archidiecezji Wrocławskiej. Studiowanie filozofii w tym roku rozpoczął br. Atanazy z Archidiecezji Wrocławskiej, a studia teologiczne w tym roku ukończy br. Maciej pochodzący z Archidiecezji Przemyskiej.