środa, 28 listopada 2012

Biskup na Mszy trydenckiej w Opolu

Opolskie Środowisko Tradycji Łacińskiej informuje, że w I Niedzielę Adwentu, 2 grudnia 2012, wspólnotę wiernych przywiązanych do starej liturgii gromadzącą się co tydzień w kościele św. Sebastiana w Opolu, nawiedzi Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Czaja. 

Wydarzenie to, oprócz aspektu duchowego, ma także znaczenie historyczne - po raz pierwszy od reformy liturgicznej po Soborze Watykańskim II ordynariusz Diecezji Opolskiej będzie brać udział we Mszy świętej sprawowanej w rycie trydenckim.

Plan wizyty:

18.00 - oczekiwanie na przybycie i powitanie Księdza Biskupa, uroczysta procesja, przedstawienie grupy Czcigodnemu Gościowi przez duszpasterza.

18.30 - uroczysta Msza święta sprawowana w asyście diakona i subdiakona z kazaniem Księdza Biskupa i błogosławieństwem pontyfikalnym.


Mszę świętą celebrować będzie ks. Sebastian Krzyżanowski, opiekun opolskich tradycjonalistów. Oprawę muzyczną liturgii zapewni Schola Cantorum Santci Ioseph z Wrocławia.