sobota, 27 października 2012

Relacja z obłóczyn w Bractwie Św. Piotra

Kilka dni temu informowaliśmy o obłóczynach kolejnych pochodzących z Polski kleryków Bractwa Kapłańskiego św. Piotra. Dziś zamieszczamy obszerną relację z tej uroczystości.

We wspomnienie św. Edwarda Króla i Wyznawcy, 13 października A.D. 2012 studenci Seminarium Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra w Wigratzbad, a wśród nich Polacy – Michał Kołodziej z Warszawy i Krzysztof Pryczek z Łodzi przyjęli strój duchowny i zostali tonsurowani.

Uroczystości obłóczyn i tonsury studentów seminarium bractwa odbyły się tak jak w roku ubiegłym w słynącym z barokowych fresków kościele pw. Najświętszej Marii Panny w bawarskim Lindau nad Jeziorem Bodeńskim. Lindau jest malowniczo usytuowanym u stóp Alp miastem, pomiędzy Niemcami, Austrią i Szwajcarią. Kościół znajduje się na wyspie, najstarszej i najbardziej urokliwej części miasta.


Obrzędy i Mszę Świętą w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego celebrował Arcybiskup Wolfgang Haas, ordynariusz Archidiecezji Vaduz, obejmującej swym terytorium całość Księstwa Lichtenstein. Funkcje diakona i subdiakona pełnili ks. Louis Dominique Kegelin FSSP i ks. Alban Cras FSSP, a prezbitera-asystenta – ks. José Calvin Torralbo FSSP. Na wejście zagrał zespół dęty przy akompaniamencie organów, tworzony przez kleryków Seminarium w Wigratzbad. Ich muzyka zapewniła iście królewską oprawę dla procesji rozpoczynającej Liturgię, podkreślając tym samym doniosłość Mszy Pontyfikalnej oraz uroczysty nastrój, towarzyszący mającym się za chwilę dokonać obrzędom obłóczyn i tonsury.Po przybyciu procesji do ołtarza wszyscy kapłani i klerycy zajęli miejsca w stallach przy ołtarzu, a studenci pierwszego roku i kandydaci do obłóczyn i tonsury zajęli miejsca wraz z ludem bożym w ławach nawy głównej kościoła. Manduktor wezwał i przedstawił Arcybiskupowi kandydatów, następnie dokonano poświęcenia sutann. Kandydaci wyszli z kościoła, przywdziali sutanny i w uroczystej procesji, przy fanfarowym dźwięku organów, weszli ponownie do kościoła. Chwila ta z pewnością pozostanie na zawsze w pamięci nowoobłóczonych kleryków, ale przede wszystkim w sercach ich rodzin i bliskich, którzy po raz pierwszy ujrzeli swoich synów, braci, przyjaciół w strojach duchownych. Z niejednych, przede wszystkim matczynych oczu, pociekły łzy wzruszenia, kiedy stanęli oni przed Ołtarzem Pańskim w sutannach. Mimo, iż głos powołania usłyszeli już dawno, a największe przemiany dokonują się w ich duszach, skryte i dostępne tylko dla nich samych i Najwyższego Boga, to przyjęta sutanna stanowi pierwszy namacalny i widoczny znak dla świata, że od tego momentu nie należą już oni do stanu świeckiego. Następnie poświęcono i uroczyście nałożono obłóczonym komże – symbolizujące podobnie jak szata chrzcielna niewinność i nowe życie w Chrystusie. Arcybiskup Wolfgang Haas tonsurował obłuczonych poprzez obcięcie każdemu włosów w pięciu miejscach tworzących kształt krzyża, wypowiadając słowa Dominus pars hereditatis tuae et calicis tui tu es qui restitues hereditatem meam mihi – Pan jest Twoim dziedzictwem i przeznaczeniem. Odtąd przyszli księża mają pamiętać, iż żyją dla Boga i Jemu oddają się na wyłączną służbę. Obrzęd tonsury w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego poprzedza na drodze do kapłaństwa niższe święcenia (ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat), po których następują święcenia wyższe (subdiakonatu, diakonatu i prezbiteratu). Po zakończeniu obrzędu tonsury obłóczeni i tonsurowani klerycy zajęli miejsca wraz z innymi duchownymi w stallach przy ołtarzu głównym.


Na uroczystościach zgromadziło się wielu duchownych z całego świata, w tym licznie księża Bractwa Kapłańskiego św. Piotra na czele z ks. Generałem Johnem Bergiem FSSP. Nie zabrakło również polskich księży. Obecny był ks. prałat Roman Kneblewski, proboszcz Bydgoskiego Sacré Coeur, czyli parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, jeden z kapelanów Letnich Zjazdów Integracyjnych Tradicamp, oraz ks. Andrzej Komorowski FSSP, pełniący obecnie funkcję doradcy Generała Bractwa Kapłańskiego św. Piotra oraz Ekonoma Generalnego Bractwa.

Tradycyjnie po Mszy Świętej w Lindau, władze Seminarium wydały z okazji obłóczyn i tonsury uroczysty obiad dla rodzin i gości nowoobłóczonych w siedzibie seminarium w Wigratzbad. Klerycy mieli też okazję pokazać swoim najbliższym jak żyją na co dzień, gdzie mieszkają, uczą się i modlą każdego dnia. Podczas posiłku głos zabrał rektor seminarium ks. Patrick du Faÿ FSSP w języku francuskim oraz opiekun studentów pierwszego roku ks. Bernward Deneke FSSP w języku niemieckim. Obydwaj złożyli życzenia nowoobłuczonym oraz powitali gości w imieniu Bractwa. Generał Bractwa ks. John Berg FSSP składał życzenia osobiście i rozmawiał z rodzinami i przyjaciółmi wszystkich nowoobłuczonych kleryków.


Wieczorem, oficjalną część uroczystości zamknęły uroczyste Nieszpory, celebrowane w kościele Sühnekirche, należącym do kompleksu Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej z Wigratzbad, czczonej jako Nasza Pani od Zwycięstwa, który mieści się tuż obok gmachu Seminarium. Celebrował je ks. Bernward Deneke FSSP, a pełen gregoriańskiego piękna śpiew kleryków Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra pozostawił niezatarte wrażenie szczególnie wśród tych, którzy po raz pierwszy mieli okazję uczestniczyć w tej liturgii wraz ze wspólnotą seminaryjną FSSP.

W uroczystościach brała udział czteroosobowa delegacja Fundacji „Inicjatywa Włodowicka”, organizatora Letnich Zjazdów Integracyjnych Tradicamp. Dla Fundacji szczególnym aspektem tych uroczystości były obłóczyny wspieranego przez nią kleryka Krzysztofa Pryczka FSSP, który w latach 2010 – 2012 był jedną z głównych osób w Fundacji odpowiedzialną za organizację zjazdów Tradicamp. Przy tej okazji przekazano klerkowi Krzysztofowi wsparcie finansowe na zakup sutanny zebrane przez łódzką wspólnotę wiernych przywiązanych do liturgii w formie nadzwyczajnej. Pobyt delegacji w Wigratzbad był również okazją do spotkania ze studentem pierwszego roku seminarium Piotrem Kozłowskim, który wraz z klerykiem Krzysztofem od początku działał w Fundacji i angażował się w przygotowania zjazdów Tradicamp.


Wszystkich kleryków Bractwa, a w szczególności nowoobłuczonych i tonsurowanych, kl. Michała Kołodzieja FSSP i kl. Krzysztofa Pryczka FSSP otoczmy żarliwą modlitwą i prośmy w ich intencji o wstawiennictwo Najświętszą Marię Pannę Niepokalaną, Opiekunkę powołań kapłańskich oraz św. Piotra, patrona Bractwa.

Korzystając z okazji, już dziś zachęcamy chłopców i mężczyzn rozważających wstąpienie do seminarium duchownego, do śledzenia informacji dotyczących organizacji Tradicamp2013. W ramach tego zjazdu będzie zorganizowany powołaniowy dzień skupienia oraz szereg spotkań z wychowawcą powołań kapłańskich z Seminarium Bractwa św. Piotra w Wigratzbad - ks. Bernwardem Deneke FSSP, znanym w Polsce z celebracji Missa Pro Defuncto w Poznaniu (A.D.2003).

Teks i zdjęcia: Fundacja Inicjatywa Włodowicka