wtorek, 4 września 2012

Powstała Fundacja św. Grzegorza Wielkiego


Kierując się słowami „Wy jesteście nadzieją Kościoła i świata” Jana Pawła II postanowiliśmy służyć Kościołowi w sposób szczególny, powołując do życia Fundację św. Grzegorza Wielkiego. Benedykt XVI przypomniał, że św. Grzegorz wskazuje na źródło prawdziwej chrześcijańskiej nadziei i pokoju, stając się nam zupełnie współczesnym patronem i przewodnikiem. 

Fundacja św. Grzegorza Wielkiego powstała 31 lipca 2012 roku w Krakowie, a jej celem jest pielęgnowanie tradycji Kościoła oraz działalność na rzecz polskiego społeczeństwa. Stawiamy sobie za zadanie rozwój wiedzy i formacji religijnej, popularyzację katolickiej nauki społecznej, promocję sztuki kościelnej, dziedzictwa i tradycji liturgicznych Kościoła. Do zadań Fundacji należy także organizacja i wspieranie mediów i kampanii informacyjnych – co stanowi dziś szczególnie Kościołowi potrzebny rodzaj służby. Zamierzamy prezentować oraz wspierać działalność artystyczną i kulturalną kierowaną zmysłem wiary, odznaczającą się przywiązaniem do dziedzictwa Kościoła i cywilizacji chrześcijańskiej.

Wśród naszych aktualnych projektów odnaleźć można kalendarze książkowe, plakaty, wsparcie dla pierwszych w ostatnich dekadach celebracji w rycie dominikańskim, kampanie internetowe ( m. in. stronę rytdominikanski.pl i „Kościół na starej fotografii” na facebooku) oraz rękodzieło sakralne. Zamierzamy wydać pierwsze w Polsce Completorium według brewiarza rzymskiego z 1963 roku, kalendarze książkowe i ścienne na rok 2013, wesprzeć tłumaczenie dzieł arcybiskupa Fultona Sheena. W ramach „Tradycyjnego śpiewania w Krakowie” chcemy wskazać na bogactwo katolickich pieśni, ich miejsce w liturgii i wierze.

Zamierzamy zająć się wydawaniem katolickich książek i plakatów, realizacją kolejnych kampanii internetowych, organizacją spotkań formacyjnych i autorskich, wykładów i warsztatów, promocją kościelnej sztuki użytkowej czerpiącej z tradycji Kościoła. Jeśli jesteś zainteresowany naszymi pomysłami i projektami – napisz do nas (info@grzegorzwieki.pl). Wesprzyj Fundację swoją modlitwą, pomysłami i zaangażowaniem.
 
Marzena Anna Wójtowicz
Łukasz Boruta
Mateusz Ziomber
Fundacja św. Grzegorza Wielkiego
Skr. poczt. nr 522 30-024 Kraków 65
KRS 0000430419
www.grzegorzwielki.pl
info@grzegorzwieki.pl


Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego: