wtorek, 18 września 2012

Kolejny Polak w seminarium FSSP

Informujemy, że na pierwszy rok formacji w międzynarodowym seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piotra w Wigratzbad przyjęto Piotra Kozłowskiego – jednego z głównych organizatorów Letnich Zjazdów Integracyjnych Tradicamp. Piotr jest już kolejnym spośród tego grona, który zdecydował się wątpić do seminarium Bractwa.

W ubiegłym roku informowaliśmy o przyjęciu do seminarium Krzysztofa Pryczka, który jest związany z organizacją zjazdów od czasu narodzin samej ich idei. W tym roku, 13 października Krzysztof zostanie obłóczony i tonsurowany. Zarówno Piotr Kozłowski jak i Krzysztof Pryczek stanowili część zespołu wolontariuszy odpowiedzialnego za wszelkie aspekty organizacyjne zjazdu. Brali również udział w powołaniu Fundacji „Inicjatywa Włodowicka”, która jest formalnie organizatorem zjazdów Tradicamp.

Piotr Kozłowski z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem włączył się w organizację zjazdów od samego początku ich istnienia. W latach 2010 - 2012 pełnił funkcje liturgiczne oraz zajmował się kwestiami związanymi ze stroną administracyjną, zaopatrzeniem, współpracą z miejscowymi władzami, Kuratorium Oświaty, Strażą Pożarną i służbą medyczną.

Nowy kleryk jest łodzianinem i to właśnie z Łodzią związane jest całe jego dotychczasowe życie. We wczesnych latach młodości związany był z działalnością Zakonu Sióstr Urszulanek. Nadzwyczajną Formę Rytu Rzymskiego poznał w Kościele Św. Ducha w Łodzi, gdzie 30 września A.D.2007 o. Krzysztof Stempowski CsSR celebrował pierwszą w Łodzi Mszę Świętą w tej formie po wydaniu Motu Proprio Summorum Pontificum przez Papieża Benedykta XVI. Piękno liturgii w formie nadzwyczajnej rozbudziło w Piotrze pragnienie głębszego jej poznania, między innymi poprzez stałą służbę liturgiczną. W latach 2007 – 2009 pełnił regularną posługę ministrancką do Mszy Świętych w formie nadzwyczajnej, celebrowanych w jego rodzinnym mieście, a od 2009 śpiewał również w łódzkiej scholi gregoriańskiej.

Piotr rozpoczyna swą formację w niemieckojęzycznej sekcji seminarium. Aby swobodnie studiować i rozwijać się, w krótkim czasie nauczył się władać językiem niemieckim. Dzięki uprzejmości emerytowanego proboszcza ks. Theodora Plessmanna w ciągu ostatniego półrocza wielokrotnie wyjeżdżał do niemieckiego Friesenried, gdzie doskonalił nabyte wcześniej umiejętności językowe.

Naukę języka i konieczne podróże do Niemiec nowego kleryka sfinansowali fundatorzy Fundacji Inicjatywa Włodowicka, która obecnie wspiera już kolejnych chłopców, pragnących realizować swoje powołanie w tradycyjnych instytutach kapłańskich. Warto podkreślić, że Piotr Kozłowski jest w bieżącym roku jedynym Polakiem przyjętym do seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piotra w Wigratzbad.

Bractwo Kapłańskie Św. Piotra (FSSP) – pod którego patronatem odbywają się coroczne Letnie Zjazdy Integracyjne Tradicamp – jest międzynarodowym stowarzyszeniem życia apostolskiego, zatwierdzonym przez błogosławionego papieża Jana Pawła II w 1988 roku. Za pełną zgodą Stolicy Apostolskiej oraz lokalnego biskupa, księża z FSSP świadczą pełną posługę sakramentalną dla wiernych (zgodnie z księgami liturgicznymi dla Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego) w placówkach, znajdujących się na terenie Francji, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii, a także Polski. Na chwilę obecną bractwo liczy już ponad 350 członków. Łącznie z nowoprzyjętym Piotrem, w seminariach Bractwa, studiuje aktualnie ośmiu kleryków narodowości polskiej - Jakub Kamiński, Jaromir Palka, Krzysztof Sanetra, Krzysztof Pryczek, Łukasz Joniak, Mateusz Rutkowski, Michał Kołodziej i Piotr Kozłowski.

Autor: Jakub Hejduk