sobota, 8 września 2012

[Aktualizacja] Akademia Tradycja i Przyszłość

Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683 oraz Warszawskie Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej zapraszają w Roku Wiary na zajęcia w ramach Akademii Tradycja i Przyszłość.

Jest to dwusemestralny cykl wykładów podstaw filozofii klasycznej, teologii, nauki o cywilizacji i kulturze. Jego celem jest intelektualne przygotowanie do duchowej walki we współczesnym świecie, a także wyposażenie w narzędzia apologii cywilizacji i kultury chrześcijańskiej w neopogańskiej rzeczywistości.

Przejście programu Akademii, z jednej strony daje uczestnikowi pojęcie o rodzaju wiedzy, która jeszcze przed II wojną światową była podstawą naszej tożsamości kulturowej, z drugiej, usprawnia do rozumienia przyczyn współczesnych kryzysów, ich konsekwencji oraz przysposabia do zachowania własnej tożsamości religijnej, kulturowej i narodowej.


Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683 i Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Archidiecezji Warszawskiej otwierając, wspólnie Akademię, chcą mieć swój udział w formowaniu wiernych, którzy będą dobrze zakorzenieni w swej katolickiej kulturze, uformowani przez jej tradycję liturgiczną, duchową i intelektualną, a dzięki temu gotowi do odważnego zmierzenia się z wyzwaniami, jakie dla katolików niesie współczesny świat.

Harmonogram zajęć:

13 X 2012 - Inauguracja Akademii:
godz. 11.30 - Msza św.
godz.12.30 - Wykład Inauguracyjny - "O sięganiu do źródeł i płynięciu pod prąd. Apologia katolickiej kultury we współczesnym świecie" - dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
godz. 14.00-15.30 - Wprowadzenie do filozofii

20 X 2012
godz. 09.45-12.00 - Wprowadzenie do filozofii
godz. 12.30.-15.00 - Z papieżami o liturgii i Kościele

24 XI 2012
godz. 09.45-12.00 - Z papieżami o liturgii i Kościele
godz. 12.30 - 15.00 - Filozofia polityki

15 XII 2012
godz. 09.45 -12.00 - Filozofia polityki
godz.12.30 - 15.00 - Nauka o cywilizacjach z elementami historii Polski

12 I 2013
godz. 09.45-12.00 - Nauka o cywilizacjach z elementami historii Polski
godz. 12.30 - 15.00 - Filozofia prawa

09 II 2013
godz. 09.45 - 12.00 - Filozofia prawa
godz. 12.30 -15.00 - Apologetyka katolicka

09. III 2013
godz. 09.45 - 12.00 - Apologetyka katolicka
godz. 12.30 - 15.00 - Pedagogika klasyczna

13 IV 2013
godz. 09.45 - 12.00 - Pedagogika klasyczna
godz. 12.30 - 15.00 - Prakseologia cywilizacyjna

25 V 2013
godz. 09.00 - 13.00 - Prakseologia cywilizacyjna
godz. 14.00 - Uroczyste zakończenie
godz.15.00 - Msza św.

Więcej szczegółowych informacji na temat prowadzących wykłady oraz zapisów do Akademii można znaleźć na stronie internetowej Centrum.