poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Rodzinne rekolekcje Tradycji Łacińskiej

Prezentujemy relację z pierwszych rekolekcji dedykowanych specjalnie dla rodzin katolickich, przywiązanych do tradycji liturgicznej Kościoła.

Po raz pierwszy zdarzyło się to, na co rodziny praktykujące na co dzień swą pobożność w oparciu o łacińską tradycję liturgiczną czekały całe lata. W Górecku Kościelnym na Roztoczu przez kilka dni sierpnia rodzice i ich dzieci uczestniczyli w nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, Mszach świętych a także we wspólnej zabawie. Tradycyjne rekolekcje dla rodzin właśnie się zakończyły. Prowadził je ks. Piotr Maroszek z diecezji krakowskiej, a wspomagali go klerycy z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra (FSSP) kl. Jaromir Pałka i Jakub Kamiński, a przez jakiś czas również diakon Kacper Nawrot z krakowskiego seminarium.


Uczestnicy rekolekcji zgodnie podkreślają, że właśnie tego potrzebowali. Zatrzymania się, wyciszenia i poświęcenia czasu Panu Bogu i swojej rodzinie. Od rana do wieczora. Okazja ku temu była doskonała. W Górecku Kościelnym, w sercu Roztocza, w gościnie u św. Stanisława, biskupa, który objawił się tutaj blisko 400 lat temu.


Przed rokiem, podczas obozu Ars Serviendi, zastanawiałem się dlaczego są tutaj całe rodziny? Czego one tu szukają? – mówi ks. Piotr, opiekun grupy i prowadzący rekolekcje. - Przecież Ars Serviendi jest raczej dla służby liturgicznej a nie dla rodziców i dzieci. Ale szybko przyszła refleksja: a dokąd mają pojechać, skoro w całej Polsce nie ma żadnych rekolekcji przeprowadzonych w duchu tradycyjnym, w o parciu o tradycyjną duchowość, liturgię i doktrynę, dla rodzin? A przecież te rodziny też potrzebują formacji poza liturgią, życia wspólnotowego, dzielenia się swoim doświadczeniem wiary. W Polsce wciąż kuleje duszpasterstwo i formacja wiernych tradycji łacińskiej. Są ośrodki, w których widać pewne ożywienie: Warszawa, Karków, Bydgoszcz, Śląsk, ale to wciąż za mało – mówi ks. Piotr.


Podobne refleksje towarzyszyły nie tylko księdzu Piotrowi ale także rodzinom, które od dawna szukały dla siebie podobnej formy rekolekcji, jaką maja choćby rodziny należące do Domowego Kościoła w ramach ruchu oazowego. Trudno się zatem dziwić, że wkrótce narodził się pomysł, by zorganizować takie rekolekcje latem, właśnie w sierpniu. - W tym roku było na rekolekcjach pięć rodzin, ale myślę, że to dopiero początek – mówi Monika Karczewska, pomysłodawczyni i organizatorka dni skupienia dla rodzin w Górecku. - Cieszymy się, że udało się ruszyć z martwego punktu. Być może chętnych byłoby dużo więcej, ale w tym roku nie rozgłaszaliśmy jeszcze tego. Chcieliśmy w małym gronie wypróbować, jak w ogóle zadziała taka tradycyjna formacja dla rodzin.


Ci, którzy uczestniczyli w pierwszych rekolekcjach dla rodzin przywiązanych do tradycyjnej liturgii, nie kryją zadowolenia. - Nie spodziewaliśmy się tak głębokich przeżyć – mówią. - Możliwość codziennego uczestnictwa w Mszy św, czego nie mamy na co dzień w naszych środowiskach, umocniła nie tylko naszą wiarę ale i naszą wzajemną miłość. Do siebie i naszych dzieci.


Nie sposób nie wspomnieć także o tych, którzy podczas rekolekcji służyli swoja pomocą. Wspomniani już diakon Kacper nawrot i klerycy Jakub Kamiński i Jaromir Pałka Nie tylko zadbali o muzyczną część liturgii, lecz także prowadzili katechezy dla dzieci, uczyli chłopców ministrantury oraz wspaniale zajmowali się nawet małymi dziećmi. Dzięki nim rodzice mogli bez przeszkód uczestniczyć w konferencjach i spotkaniach.

Gościem rekolekcji był przez niespełna dwa dni ks. dr Wojciech Grygiel FSSP, duszpasterz z Krakowa.

Rekolekcje i codzienne Msze św. mogły odbywać się dzięki życzliwości i otwartości proboszcza góreckiego, ks. Tadeusza Sochana.


W ostatnim dniu rekolekcji ks. Piotr celebrował Sumę w góreckiej parafii. Liturgie uświetnił śpiew miescowego chóru, który wykonał części stałe Mszy De Angelis. Parafianie, którzy przyszli na Mszę św. do swego kościoła uczestniczyli w dostojnej, „bardzo pobożnej”, jak sami mówili Mszy św., która, jak można mieć nadzieję, coraz częściej będzie sprawowana nie tylko w góreckiej parafii, ale także w innych kościołach na polskiej ziemi, w których nie brakuje przecież rodzin dostrzegających wartość tradycyjnej pobożności, poprzez którą można wnosić chrześcijańskiego ducha w pogański świat.


Rekolekcje w Górecku Kościelnym zapoczątkowały cykl formacyjny dla rodzin w oparciu o tradycyjną duchowość i liturgię. Centrum Kultury i Tradycji będzie informować o kolejnych rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych. 
Tekst i zdjęcia za CKiT Wiedeń 1683