czwartek, 2 sierpnia 2012

Relacja ze Mszy świętej pontyfikalnej w czasie rekolekcji Ars Serviendi

Dnia 25 lipca 2012 roku podczas rekolekcji liturgicznych Ars Serviendi miała miejsce Msza św. pontyfikalna protonotariusza apostolskiego (infułata) ks. Janusza Bielańskiego. Była to pierwsza celebracja w takiej formie w Polsce i najprawdopodobniej na świecie od czasów zmian w liturgii po Soborze Watykańskim II.

Msza pontyfikalna występuje w zasadzie w dwóch formach: od tronu i od falidistorium. Różnice między tymi Mszami były już opisywane na Nowym Ruchu Liturgicznym. Msza protonotariusza apostolskiego (odprawiona wg ceremoniału protonariusza ad instar, czyli honorowego infułata diecezjalnego) wyróżnia się przede wszystkim tym, że nie odprawia się jej ani od tronu, ani od faldistorium, ale od sedilli (ławy). Podobnie jak zwykli prezbiterzy protonariusz nie odczytuje niczego od sedilli, ale od ołtarza. Nie jest także przykrywany gremiałem, kiedy siada na sedilli. Do Mszy przebiera się w zakrystii, stosując jednak formuły z kanonu biskupiego.

Forma ta jednak zawiera niektóre elementy rytu pontyfikalnego takie jak: użycie adamaszkowej mitry simplex (białej), czarnej piuski z amarantowymi obszyciami i rękawiczek pontyfikalnych, posługują do niej pluwialiści z kanonem i bugią, infułat zakłada dalmatykę i tunicellę pontyfikalną, krzyż pektoralny na fioletowym sznurze oraz pierścień pontyfikalny. Wszystkie te elementy powinny być skromniejsze niźli pontyfikalia biskupie, np. nie powinno być na nich haftów ani złotych obszyć. Warto wspomnieć także, że infułat jedynie w sytuacji, kiedy pontyfikuje może nie krzyżować stuły i używać wspomnianego krzyża pektoralnego i pierścienia. Pontyfikującemu protonotariuszowi przysługuje prezbiter asystens ubrany w kapę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Msza odprawiana jest w katedrze oraz wobec biskupa (coram episcopo). Infułatowi nigdy nie asystują diakoni honorowi. Jak na każdej Mszy pontyfikalnej manipularz ubierany jest celebransowi dopiero przy ołtarzu (po Indulgentiam) oraz po modlitwie Oramus te protonotariusz całuje słowa Ewangelii dnia.

Błogosławieństwo końcowe podczas Mszy pontyfikalnej jest śpiewane, jednakże nie wykonuje się trzech znaków krzyża, ani nie stosuje się wezwań ("Adjutorium nostrum...") zarezerwowanych dla wyższych dostojników. Infułat także nie zwraca się do ludu słowami "Pax vobis".

Liczymy, że ta celebracja przyczyni się do upowszechnia celebracji pontyfikalnych w miejscach, gdzie nie jest możliwe by sprawował ją biskup oraz gdzie infułaci nadal posiadają przywileje. By ułatwić organizację tego typu Mszy organizatorzy zamierzają wkrótce opublikować stosowny ceremoniał.