czwartek, 12 lipca 2012

Arcybiskup Ziemba nie wyraził zgody na Msze podczas pielgrzymki

Jeden ze współorganizatorów pielgrzymki do Gietrzwałdu przekazał nam list, który otrzymał od Wikariusza Generalnego Archidiecezji Warmińskiej. Sprawa dotyczy możliwości odprawienia Mszy w formie nadzwyczajnej przez księdza-przewodnika pielgrzymki w trzech kościołach na terenie archidiecezji.Po dłuższym namyśle Redakcja NRL zdecydowała się nie komentować tego listu a jedynie przytoczyć fragmenty instrukcji dotyczącej wypełniania woli Ojca Świętego. Instrukcja ta jest dostępna dla każdego wiernego i biskupa na stronie Stolicy Apostolskiej. Do osądu czytelników pozostawiamy czy skierowany do wiernego list jest zgodny z wolą Papieża Benedykta XVI.


8. Motu Proprio Summorum Pontificum stanowi istotny wyraz Magisterium Papieża i jego munus, którym jest regulowanie Świętej Liturgii Kościoła i kierowanie nią, i przejaw jego troski Zastępcy Chrystusa i Pasterza Kościoła powszechnego .


Jego celem jest:
a) udostępnienie wszystkim wiernym Liturgii Rzymskiej w Usus Antiquior, uważanej za cenny skarb, który należy zachować;
b)  zagwarantowanie i zapewnienie w sposób rzeczywisty, wszystkim, którzy o to poproszą, możliwości posługiwania się forma extraordinaria, w przekonaniu, że posługiwanie się Liturgią Rzymską, obowiązującą w 1962 r., jest uprawnieniem przyznanym dla dobra wiernych i dlatego powinno być interpretowane na korzyść wiernych, dla których jest ona głównie przeznaczona; (...) 
17 § 2 W sporadycznym przypadku, gdy kapłan z kilkoma osobami zgłosi się w kościele parafialnym bądź w kaplicy z zamiarem celebrowania w forma extraordinaria, zgodnie z artykułami 2 i 4 Motu Proprio Summorum Pontificum, proboszcz lub rektor kościoła bądź kapłan odpowiedzialny za kościół winni zgodzić się na sprawowanie liturgii (...)
18. Również w sanktuariach i miejscach będących celem pielgrzymek należy dawać możliwość celebrowania w forma extraordinaria grupom pielgrzymów, którzy o to proszą (por. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5, § 3), jeżeli jest kapłan spełniający odpowiednie wymogi.Instrukcja dotycząca zastosowania Listu Apostolskiego Motu Proprio Summorum Pontificum Jego Świątobliwości BENEDYKTA PP XVI 


Źródło: www.vatican.va