piątek, 6 lipca 2012

5 lat po ogłoszeniu Summorum Pontificum - Msze coniedzielne i codzienne


Obecnie w Polsce, na mocy motu proprio Summorum Pontificum, regularnie odprawiane są 24 coniedzielne Msze trydenckie (w 22 kościołach). Przed ogłoszeniem Summorum Pontifcum, w 2007 r., na mocy motu proprio Ecclesia Dei, odprawiano coniedzielne Msze trydenckie w 5 kościołach.

Poniżej przedstawiamy listę i liczbę miejscowości wraz z trendem z ostatnich lat. Ponadto zamieszczamy mapę, która także na stałe jest obecna na naszej witrynie (podstrona Summorum Pontificum w Polsce) .

W przypadku błędnie podanych terminów lub miejsc celebracji prosimy o e-mail na adres: nowyruchliturgiczny@gmail.com .
W statystykach uwzględniamy te miejsca gdzie Msza trydencka (odprawiana na mocy Summorum Pontificum) jest sprawowana regularnie codziennie lub w każdą niedzielę. Jeśli w danej miejscowości Msza jest celebrowana przez tego samego księdza dla tej samej grupy wiernych rotacyjnie w różnych kościołach, to wówczas liczymy to miejsce jako jedno. Tabela odzwierciedla stan sprzed wakacji.

Na poniższej mapie zaznaczone są także miejsca, w których Msza nie jest jeszcze odprawiana co niedzielę lub codziennie. Trudno nam jednak podawać statystyki odnośnie tych miejsc, gdyż nie jesteśmy w stanie zweryfikować aktualności wszystkich informacji.


Pokaż Summorum Pontficum w Polsce na większej mapie