sobota, 12 maja 2012

Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego - tom III - wkrótce w sprzedaży

Pod koniec maja Centrum Tradycji i Kultury Wiedeń 1683 rozpoczyna wysyłkę III tomu Wykładu Liturgii Kościoła Katolickiego. Mimo licznych przeszkód udaje się kontynuować edycję tego jakże potrzebnego dziś dzieła bł. abp. Antoniego Nowowiejskiego.

Tom III Wykładu Liturgii Kościoła Katolickiego zawiera obszerne informacje o znaczeniu i rodzajach ksiąg liturgicznych, o wadze śpiewu liturgicznego, o jego celach, a także o językach obrzędowych, historii ich rozwoju i o przyczynach, dla których Kościół stosuje w liturgii tzw. języki martwe. Tom ten obejmuje też wprowadzenie w obszerne zagadnienie modlitw liturgicznych.

Kolejny tom Summy Liturgicznej błogosławionego Arcybiskupa będzie można nabywać od końca maja br. Szczegóły dotyczące ceny oraz sposobu zakupu i kosztów wysyłki można znaleźć na stronach wydawcy.