niedziela, 20 maja 2012

Rekolekcje Mysterium fascinans 2012

Już po raz piąty Naukowe Koło Liturgiczne Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej wraz z Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II i Duszpasterstwem Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej przygotowują Rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans, które łączą w sobie dwie rzeczywistości: piękną celebrację liturgii i naukową refleksją nad nią (referaty wygłoszą ks. prof. Felix Maria Arocena Solano, ks. prof. Pierangelo Muroni, ks. prof. Czesław Krakowiak, ks. prof. Bogusław Migut, ks. dr Maciej Zachara MIC).

Myślą przewodnią tegorocznych rekolekcji, które odbędą się w dniach 7-9 września (piątek-niedziela) w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej (Kraków, ul. Podzamcze 8), będzie temat: Żyć w Chrystusie – sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. 


Koszt uczestnictwa w rekolekcjach wynosi 160 zł (opcja z noclegiem). Wszystkie informacje o rekolekcjach, szczegóły dotyczące zapisów, koszt uczestnictwa (opcje z noclegiem, bez noclegu, wcześniejszego przyjazdu) oraz plan rekolekcji znajduje się na stronie internetowej rekolekcji oraz na http://www.facebook.com/MysteriumFascinans.