wtorek, 8 maja 2012

Msza trydencka w Wodzisławiu - relacja uczestnika

Publikujemy relację naszego czytelnika, Kazimierza Mroczka, z pierwszej po wielu latach celebracji w klasycznym rycie rzymskim w Wodzisławiu Śląskim.

Po wielu latach po raz pierwszy w pięknej neogotyckiej świątyni pw. Wniebowzięcia NMP  w Wodzisławiu Śląskim  została odprawiona Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, zwana „Mszą Trydencką”. W piękne słoneczne niedzielne popołudnie o godzinie 16 dnia 6 maja 2012 roku licznie przybili do tego ponad stuletniego kościoła wierni (około 200 osób). Wśród uczestników były osoby w różnym wieku: począwszy od ludzi bardzo młodych, poprzez małżeństwa z małymi dziećmi, aż po osoby w wieku dojrzałym.


Zgromadzonych przywitał miejscowy proboszcz i dziekan ks. prałat Bogusław Płonka, który przedstawił krótko sylwetkę celebransa. Był nim ks. dr Adam Tondera z Katowic, pracownik naukowy Zakładu Teologii Pastoralnej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Urodzony w roku 1968 kapłan odbył studia w Katowicach, Warszawie, na KUL-u, a także w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie. Jest członkiem Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej. 

Do celebracji dostosowano nowy ołtarz w kościele. Księdzu towarzyszyło trzech ministrantów z Bytomia. W kazaniu celebrans wskazał na zróżnicowanie rytów w jakich odprawiana jest w Kościele Msza św. Mimo jednak tych różnych form jest to zawsze ta sama Msza św. Podczas najważniejszej części, jaką jest Konsekracja panowała w świątyni cisza zupełna. Na zakończenie, po Ostatniej Ewangelii, wierni z kapłanem odśpiewali Regina Coeli.

  
Zdjęcia za stroną internetową http://trydencka-wodzislaw.blogspot.com/.