sobota, 12 maja 2012

Msza Święta w intencji osób pielęgnujących ryt dominikański

Informujemy, że w niedzielę, 1 lipca, w uroczystość Najświętszej Krwi Pańskiej, o godz. 19.00 w kościele św. Idziego przy ul. Grodzkiej w Krakowie odprawiona zostanie  Msza Święta w rycie dominikańskim w intencji o błogosławieństwo Boże dla osób i środowisk pielęgnujących ryt dominikański w Polsce.

Celebransem Mszy będzie ojciec Łukasz Miśko OP (USA), a kantorem - Robert Pożarski (kantor Scholi Gregoriana Silesiensis oraz parafii bł. Edwarda Detkensa w Warszawie).