niedziela, 13 maja 2012

Kaplica Caritas w Koszalinie - regularne celebracje w NFRR

Msze święte w kaplicy koszalińskiej Caritas (przy ulicy bpa. Domina), które dotychczas odbywały się w sposób nieregularny, od najbliższego tygodnia będą miały stałą porę.

Od 15 maja (Jana Chrzciciela da la Salle,wyznawcy) będą sprawowane w każdy wtorek o godzinie 19.00.

Kierowana przez ks. Krzysztofa Witwickiego Internetowa Telewizja Ewangelizacyjna Dobre Media, które dotychczas relacjonowała wybrane Msze, jest zainteresowana pokazywaniem wszystkich celebracji mających miejsce w Koszalinie. Wiąże się to jednak ze znacznymi kosztami, przekraczającymi możliwości finansowe nadawcy. Osoby chcące wesprzeć dzieło internetowych transmisji tradycyjnej liturgii mogą dokonywać wpłat na konto:

Fundacja "Dobre Media Nowej Ewangelizacji",
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 25, 75-062 Koszalin
Bank PKO SA.  35 1240 1428 1111 0010 4196 8823


Zaznaczając w tytule wpłat: darowizna na cele statutowe (Transmisja Mszy trydenckiej).