poniedziałek, 7 maja 2012

Fundusz Wydawniczy CKiT Wiedeń 1683

Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683 działa na rzecz ekspansji kultury polskiej i tradycji katolickiej we współczesnej rzeczywistości. Jednym ze sposobów realizacji jego celów jest działalność wydawnicza.

CKiT jest wydawcą magazynu Nova et Vetera, w którym propagowana jest tradycja katolicka i poruszane są zagadnienia ważne dla tożsamości i suwerenności narodu polskiego. Koszt wydania i kolportażu jednego numeru wynosi blisko 10 tys zł. Część tych kosztów ponoszą Czytelnicy, do których, na ich prośbę, jest on rozsyłany. Niestety, choć ci, którzy poczuwają się do wsparcia periodyku, wyróżniają się dobrą wolą, ofiarnością i wielkodusznością, stanowią mniejszość, a ich wspaniałomyślna pomoc pozwala na pokrycie tylko niewielkiej (ok.1/4) części kosztów związanych z wydawaniem Nova et Vetera. Celem CKiT jest, by pismo to docierało do księży, kleryków (otrzymuje je już do ponad 130 kleryków w seminariach w Polsce), do młodzieży na uniwersytetach i we wspólnotach religijnych, a także do innych ludzi.

CKiT wydaje ważne dla kultury katolickiej książki. Wkrótce ukaże się trzeci tom Wykładu Liturgii Kościoła Katolickiego bł. abpa Antoniego Nowowiejskiego, kolejne wydanie Mitów o Mszy Trydenckiej ks. Grzegorza Śniadocha, a jesienią bardzo ważna, głośna w świecie książka prof. Roberto de Mattei Sobór Watykański II. Nieopowiedziana historia.

W tej chwili trwają prace translatorskie nad tą ostatnią. Za same prawa autorskie do niej CKiT musiał zapłacić włoskiemu wydawnictwu kilka tysięcy euro. Przy takich obciążeniach finansowych niewiele środków pozostaje na wsparcie kleryków i księży z tradycyjnych zgromadzeń.

Dlatego, aby sprostać ważnym zadaniom, uruchamiany jest Fundusz Wydawniczy, wspierający działalność CKiT w tym zakresie. Nie jest ona nastawiona na komercję, tylko na kształtowanie kultury katolickiej i narodowej w polskim społeczeństwie.

Każdy, kto do końca lipca wpłaci na Fundusz Wydawniczy kwotę nie mniejszą niż 120 zł., otrzyma trzy publikacje w prezencie. Osoby, które do końca 2012 roku wpłacą na Fundusz Wydawniczy kwotę nie mniejszą niż 480 zł., otrzymają wszystkie publikacje CKiT gratis.

Lista wspierających Fundusz Wydawniczy CKiT będzie się ukazywała w kolejnych numerach Nova et Vetera i na stronie internetowej Centrum.

Wpłat na Fundusz Wydawniczy można dokonywać na rachunek :

Centrum Kultury i Tradycji
ul. Powstańców 26/20
05-091 Ząbki
94 2490 0005 0000 4520 5605 1426

Z dopiskiem: Fundusz Wydawniczy (osoby nie życzące sobie publikacji na liście wspierających Fundusz – proszone są o dopisanie dodatkowo: „bez publikacji”).