czwartek, 24 maja 2012

Ankieta dla uczestników Mszy w rycie klasycznym

Rośnie wciąż liczba osób, z różnych grup wiekowych i różnych stanów, która swą pobożność i relację z Panem Bogiem kształtuje w oparciu o liturgię sprzed reform posoborowych. W Mszy trydenckiej oprócz tych, którzy pamiętają ją z dawnych lat, uczestniczą ludzie młodzi, młode rodziny z szybko rosnącymi dziećmi. Do wszystkich Centrum Kultury i Tradycji kieruje swoją ankietę. Nie ma ona służyć jako materiał do badań; raczej do opisu stanu rzeczy, który u wielu budzi zdumienie – to, co wydawało się być martwe – żyje i daje Życie. Wypowiedzi tych, którzy zechcą odnieść się do przygotowanych pytań mogą być także formą świadectwa ciągłości liturgicznej Kościoła.

Do udziału w ankiecie „Obecność starszej formy liturgicznej w życiu wiernych i w duszpasterstwie Kościoła w Polsce” CKiT zaprasza wszystkich. Najciekawsze, wybrane odpowiedzi będą sukcesywnie publikować na stronie internetowej Centrum oraz w magazynie Nova et Vetera. Końcowym rezultatem ma być publikacja książkowa, na którą złożą się wypowiedzi uczestników ankiety.

Organizatorzy proszą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
  1. Kiedy i w jakich okolicznościach zetknąłem się po raz pierwszy ze „starą” Mszą?
  2. Czy brak znajomości języka łacińskiego utrudnia uczestnictwo w „starej” Mszy?
  3. Dlaczego i jak często wybieram „starą” Mszę?
  4. Dlaczego uważam usus antiquior za ważny dla dzisiejszego Kościoła?
  5. Czy uważam aktualne możliwości dostępu do Mszy Trydenckiej za wystarczające?
  6. Czy spotkałem się z utrudnieniami w realizacji postanowień Summorum Pontificum? Jeśli tak, to jakimi?
  7. Czy przez „starą” Mszę, człowiek XXI wieku może zmierzać ku świętości?
Objętość odpowiedzi jest dowolna. Dobrze będzie, jeśli nie przekroczy 15 tys. znaków (średnio ok. 2000 na jedno pytanie). Autorzy proszą, aby w stopce odpowiedzi na ankietę, aby podać  imię, nazwisko, adres oraz wiek osoby odpowiadającej (do wiadomości CKiT).

W wypadku publikacji wypowiedzi, może być ona podpisana imieniem i nazwiskiem lub samym imieniem i nazwą miejscowości. Należy to zaznaczyć poprzez umieszczenie pod samą treścią odpowiedzi wybranej formy podpisu.

Wypowiedzi ankietowe można  nadsyłać:

a) pocztą elektroniczną na adres sekretariat@wieden1683.pl

b) pocztą tradycyjną treść zapisaną na elektronicznych nośnikach pamięci na adres:
Centrum Kultury i Tradycji
ul. Powstańców 26/20
05- 091 Ząbki