sobota, 14 kwietnia 2012

Lublin: Warsztaty chorału gregoriańskiego

Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL zaprasza do udziału w Warsztatach Chorału Gregoriańskiego „Średniowiecze znane i nieznane”, które odbędą się w dniach 12-14 maja 2012 w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Warsztaty prowadzić będą: ks. dr Piotr Paćkowski (dyrygent Schola Gregoriana IM KUL) oraz s. Maria Bujalska PDDM (absolwentka IM KUL, prowadzi Kursy Muzyki Liturgicznej organizowane przed siostry Uczennice Boskiego Mistrza).

Warsztaty mają na celu przygotowanie i wykonanie Liturgii na VI Niedzielę Okresu Wielkanocnego oraz przygotowanie prezentacji śpiewów Hildegardy z Bingen w dniu 14 maja.


Do udziału zaproszone są zarówno osoby zaangażowane w wykonawstwo chorału gregoriańskiego, jak i wszyscy, którzy chorałem się interesują. Instytut Muzykologii KUL od początku swego istnienia zajmuje się zagadnieniami związanymi z chorałem gregoriańskim zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Przy Instytucie działa Schola Gregoriana, której celem jest prezentowanie chorału w trakcie liturgii. Warsztaty mogą stać się okazją do poznania metod proponowanej przez Instytut Muzykologii KUL szkoły chorałowej.

Koszt uczestnictwa w Warsztatach wynosi 50 zł. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy oferują rezerwację noclegów. Dodatkowe informacje, plan warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej KUL.